• Moottorivene
 • Purjevene
 • Kumivene
 • Moottori
 • Pienvene
 • Jet Ski
 • Venepaikka
 • Traileri
  Kaikki luokitukset
  • Kaikki luokitukset
  • Moottorivene
  • Purjevene
  • Kumivene
  • Moottori
  • Pienvene
  • Jet Ski
  • Venepaikka
  • Traileri
  Valitse sijainti avattavasta luettelosta

  Käyttöohjeet

  1 Laajuus / Määrittely

  (1) Käyttöehdot – Jälleenmyyjät ("Jälleenmyyjien käyttöehdot") pätevät kaikkiin oikeudellisiin suhteisiin, jotka syntyvät liiketoimista yrityksen Boatshop24 Limited, London Road, Sayers Common, West Sussex, BN6 9HS ("boatshop24.com") ja liiketoimintaa harjoittavan myyjän välillä ("jälleenmyyjä").
  (2) Alla käytetty nimitys "vene" tarkoittaa huviveneitä, venetrailereita, koneita, moottoreita tai laitureita.

  (3) boatshop24.com pidättää oikeuden muokata näitä jälleenmyyjien käyttöehtoja kaikkina ajahkohtina ilman ennakkoilmoitusta, joskin jälleenmyyjiä tiedotetaan muutoksista sähköpostitse neljä viikkoa ennen muutosten voimaanastumista. Muokatut jälleenmyyjien käyttöehdot katsotaan hyväksytyiksi, ellei jälleenmyyjä ilmaise tyytymättömyyttään niihin kahden viikon kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon muutoksista. Tiedottaessaan jälleenmyyjää sähköpostitse muutoksista jälleenmyyjien käyttöehdoissa, boatshop.24.com ilmoittaa jälleenmyyjälle nimenomaisesti ehtojen automaattisesta hyväksymisestä ilman vastalausetta yllä mainituin ehdoin.


  2 Lisenssisopimus

  (1) Täyttämällä rekisteröitymiskaavakkeen verkossa tai lähettämällä sen faksin välityksellä, jälleenmyyjän katsotaan haluavan käyttää tietokantaa maksua vastaan. Rekisteröitymisen hyväksyminen ja sitä seuraava sopimuksen tekeminen tapahtuu sähköpostitse boatshop24.com -sivuston harkinnan mukaan.

  (2) Siinä tapauksessa, että jälleenmyyjän rekisteröitymistiedot muuttuvat, hän on velvollinen ilmoittamaan muutoksista boatshop24.com -sivustolle välittömästi tai korjaamaan tiedot itse oikeiksi.

   

  3 Tietokannan käyttö

  (1) boatshop24.com takaa tietokannan esteettömän käyttömahdollisuuden sikäli kun se on teknisesti ja toiminnallisesti mahdollista. boatshop24.com ei ole vastuussa ajoittaisista toimintahäiriöistä, jotka johtuvat esimerkiksi sähkökatkoksista, telekommunikaatioverkon ylikuormituksesta, linjojen katkeamisesta tai muusta palvelun tarjoajan kohtaamasta teknisestä syystä, johon boatshop24.com –sivustolla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa.

  (2) boatshop24.com huoltaa ja kehittää tietokantaansa jatkuvasti säilyttääkseen sen käytön turvallisuuden ja koskemattomuuden ja välttääkseen vakavia toimintahäiriöitä. Tietokannan käytössä saattaa ilmetä ajoittaisia häiriöitä, mutta toiminnassa kunnioitetaan aina jälleenmyyjien laillisia intressejä ja oikeuksia.

  (3) boatshop24.com pidättää oikeuden muuttaa tietokannan rakennetta tai pienentää tai laajenta sen kokoa ilman ennakkoilmoitusta, mikäli nämä toimet eivät merkittävästi heikennä sopimuksessa määriteltyjen verkkosivuston käytön kautta saatavien hyötyjen toteutumismahdollisuuksia.

   

  4 Ilmoitukset

  (1) Jälleenmyyjä on velvollinen laittamaan tietokantaan vain asianmukaisia veneiden myynti-ilmoituksia ja tekemään tämän tunnollisesti ja tosiasiallisesti sitä varten laadittuja työkaluja käyttäen, liittäen mukaan kaikki tärkeät tiedot, jotka saattavat vaikuttaa ostopäätökseen.

  (2) Jälleenmyyjä ei saa ladata tietokantaan tiedostoja, jotka sisältävät sellaisia kuvia, joissa kuvataan jotain muuta kuin myynnissä olevaa venettä tai sitä vastaavaa mallia.

   

  5 Maksut

  (1) Koejakson aikana jälleenmyyjä saa käyttää alustaa ilmaiseksi.

  (2) Käyttömaksuna sovelletaan verkkosivuilla sopimuksen tekohetkellä mainittuja maksuja kulloisellekin ajanjaksolle. Mainitut taksat ovat nettohintoja ja niihin lisätään Saksan liittotasavallan lain mukainen arvonlisävero.

  (3) boatshop24.com pidättää oikeuden nostaa tarvittaessa käyttäjiltä perittyjä maksuja sopimuksen täytäntöönpanon jälkeen kohonneiden kustannusten, erityisesti verojen, palkkasopimusten, sosiaaliturvamaksujen, telekommunikaatiokulujen tai markkinoilla tapahtuneiden merkkitävien muutosten takia. Jälleenmyyjiä tiedotetaan kaikista maksujen korotuksista kirjallisesti tai sähköpostitse viimeistään neljä viikkoa ennen niiden voimaanastumista. Jälleenmyyjän katsotaan hyväksyvän korotuksen, ellei hän ilmase tyytymättömyyttään siihen ennen kuin korotuksen voimaantuloa. Tiedottaessaan jälleenmyyjää sähköpostitse maksumuutoksista boatshop.24.com ilmoittaa jälleenmyyjälle nimenomaisesti ehtojen automaattisesta hyväksymisestä edellä mainituin ehdoin.

  (4) Jälleenmyyjällä on oikeus saada hyvityksiä maksuista vain, jos niistä tehdyt vastakanteet on esitetty lainmukaisesti tai toisaalta jos boatshop24.com joko ei kiellä vaateita tai hyväksyy ne. Jäälleenmyyjällä on oikeus käyttää yleistä panttioikeutta vain, jos vastakanne perustuu samaan sopimussuhteeseen.

   

  6 Maksuehdot

  (1) Maksut erääntyvät maksettaviksi ennakkoon joka kuun viidentenätoista (15.) päivänä alkaen rekisteröitymistä seuraavasta kuusta, kun taas vuosittain maksettavat käyttömaksut erääntyvät maksettaviksi kerran vuodessa rekisteröitymistä seuraavan kuun viidentenätoista (15.) päivänä.

  (2) Maksutapa on sovittu sopimuksessa. Halutessaan suorittaa maksut suoraveloituksella, jälleenmyyjä esittää automaattisen maksumääräyksen suoraveloitusta varten. Siinä tapauksessa, että annetulla tilillä ei ole tarpeeksi varoja suoraveloitusta varten, jälleenmyyjä on vastuussa kaikista maksukyvyttömyydestä aiheutuvista lisäkustannuksista, sikäli kun häntä voidaan pitää itse vastuullisena varojen riittämättömyyteen maksuhetkellä.

  (3) Siinä tapauksessa, että vaadittu maksusuoritus laiminlyödään, boatshop24.com on oikeutettu poistamaan kyseisen jälleenmyyjän ilmoitukset käytöstä siksi ajaksi, kunnes sopimuksen mukaiset maksut on suoritettu (yleinen panttausoikeus). boatshp24.com –sivustolla on oikeus vaatia vahingonkorvauksia ja irtisanoa sopimus maksamattomien käyttömaksujen perusteella.

   

  7 Sopimuskausi

  (1) Sopimuksessa on kuukauden ilmainen koeaika, joka alkaa siita päivästä, jolloin sopimus on solmittu ja päättyy automaattisesti ilman erillisilmoitusta.

  (2) Maksuehtoinen sopimuskausi on kaksitoista (12) kuukautta. Sopimuskausi alkaa, kun käyttäjä saa rekisteröintilomakkeen jättämisen jälkeen boatshop24.com –sivuston lähettämän vahvistussähköpostin sopimuksesta. Sopimuksen voi irtisanoa vain sopimuskauden lopussa.

  (3) Sopimus uusiutuu automaattisesti vuodeksi, ellei sitä irtisanota vähintään kuusi (6) viikkoa ennen kuluvan sopimuskauden loppua. Osapuolilla on oikeus sopimuksen välittömään irtisanomiseen siihen oikeuttavasta syystä.

  (4) Sopimus voidaan irtisanoa tiedottamalla irtisanomisesta sähköpostitse osoitteeseen [email protected], tai lähettämällä irtisanomiskirje osoitteeseen Boatshop24 Limited, London Road, Sayers Common, West Sussex, BN6 9HS, or by fax.

   

  8 Takuu / Vastuu

  (1) Jälleenmyyjän takuuoikeus edellyttää, että jäälleenmyyjä arvioi boatsop24.com –sivuston tarjoamia palveluja ja ilmottaa mahdollisista epäkohdista viimeksi mainitulle joko kirjallisesti tai sähköpostitse viimeistään neljä työpäivää epäkohdan huomioimisesta.

  (2) Korvausvaatimustapauksissa boatshop24.com on vastuussa väärinkäytöksistä tai vakavista väärinkäytöksistä lain edellyttämällä tavalla, jos boatshop24.om tai joku sen edustaja tai välillinen edustaja on aiheuttanut ne. Jos boatshop24.com ei tahallisesti riko sopimusta, sen vastuu rajoittuu ennakoitavissa oleviin vahinkoihin.

  (3) boatshop24.com vastaa lain edellyttämällä tavalla kaikista tuottamuksellisista sopimuksen rikkomisista, joskin sen vastuu korvausvaatimuksissa rajoittuu ennakoitavissa oleviin vahinkoihin.

  (4) Kaikkinainen vastuu vakavasta fyysisen tai terveydellisen vaaran aiheuttamisesta tai tuotevastuulain mukainen ehdoton vastuu pysyy muuttumattomana.

  (5) boatshop24.com –sivuston vastuu rajoittuu yksinomaan edellä mainittuihin tapauksiin.

   

  9 Yleistä / Vastuu

  (1) Kaikkinainen muu vastuu, lukuun ottamatta kohdassa 10 kuvailtuja korvausvaatimusia, on poissuljetut, riippumatta korvausvaatimusten luonteesta ja laadusta. Tämä pätee erityisesti sopimuksen täytäntöönpanoon liittyviin korvausvaatimuksiin tai muihin velvollisuuksien laiminlyöntitapauksiin tai korvausvaatimuksiin Saksan siiviililain BGB pykälän 823 rikkomisesta.

  (2) Siinä tapauksessa että boatshop24.com -sivuston ei katsota olevan vastuussa tai sen vastuu korvausvaatimuksista on rajoitettu, samat ehdot pätevät myös sen henkilökunnan, työntekijöiden, edustajien tai välillisten edustajien henkilökohtaiseen vastuuseen.

   

  10 Vastuu sisällöstä

  (1) Jälleenmyyjä on yksin vastuussa tarjoamiensa tietojen oikeellisuudesta ja laillisuudesta. Jälleenmyyjällä on velvollisuus varmistaa, että hänen tarjoamansa tiedot ja sisällöt, joko suoraan tai boatshop24.com -sivuston kautta eivät ole ristiriidassa näiden jälleenmyyjien käyttöehtojen, kansallisten tai kansainvälisten lakien, ja/tai kolmansien osapuolien oikeuksien kanssa, erityisesti tekijänoikeuksien, tavaramerkkien tai nimilain, yksityisyyssuojalain, patenttioikeuden jne. osalta.

  (2) boatshop24.com -sivuston vastuu jonkun kolmannen osapuolen tuottamasta sisällöstä määrittyy Telepalvelulain (TDG) pykälän 8 kohdan 11 mukaan.

  (3) Jälleenmyyjä ei pidä boatshop24.com -sivustoa vastuullisena mistään kolmannen osapuolen esittämästä rikkomuksesta liittyen jälleenmyyjän itsensä tuottamiin tarjouksiin ja sisältöihin boatshop.24.com hallinnoimalla verkkosivustolla. Jälleenmyyjä vastaa näissä tapauksissa kaikista boatshop24.com -sivustolle aiheutuvista oikeuskuluista, paitsi niissä tapauksissa, joissa jälleenmyyjän ei katsota olevan syyllinen rikkomukseen.

  (4) boatshop24.com pidättää oikeuden sulkea jälleenmyyjän tuottamat sisällöt pois sivuiltaan, jos on perusteltua syytä olettaa, että ne rikkovat lakia tai näitä jälleenmyyjien käyttöoikeuksia.

   

  11 Oikeudet

  (1) boatshop24.com on tämän verkkosivuston ja tietokannan laillinen omistaja ja sillä on yksinoikeus edellä mainittujen hallinnoimiseen sekä tähän verkkosivustoon, tietokantaan, sisältöihin, tietoihin ja muihin vastaaviin seikkoihin liittyviin tekijänoikeuksiin, tavaramerkkeihin ja muihin omistusoikeuksiin. Tämä lausunto ei vaikuta mihinkään jälleenmyyjälle kuuluviin oikeuksiin.

  (2) Mitään boatshop24.com -sivustolla esiteltyjä sisältöjä, kuvia tai muita tietoja ei saa kopioida, levittää tai käyttää muulla tavoin hyväksi ilman niiden omistajan nimenomaista lupaa, riippumatta siitä, kuuluvatko nämä tekijänoikeuslain tai rekisteröityjä taideoksia ja tavaramerkkejä suojelevien lakien alaisuuteen.

  12 Tietosuoja

  (1) Jälleenmyyjän tuottamat sisällöt kuuluvat Saksan liittotasavallan tietosuojalain, kuten esimerkiksi Telepalvelujen tietosuojalain (TDDSG) ja Yleisen tietosuojalain (BDSG) piiriin, joskin boatshop24.com –sivustolla on lupa käyttää käyttäjien sopimuksissa, palvelujen tarjoamisessa (käyttö / lisenssi) ja laskutuksessa tarvittavia henkilökohtaisia tietoja.

  (2) Jälleenmyyjällä on oikeus nähdä omat henkilökohtaiset tiedot, jotka boatshop24.com on tallentanut järjestelmäänsä, kaikkina aikoina ja ilman erillismaksua.

  13 Sovellettava laki

  Saksan liittotasavallan laki pätee kaikkiin osapuolten välisiin oikeussuhteisiin, lukuunottamatta kaikkia niitä materiaalisia ja menetelmällisiä normeja, jotka kuuluvat muiden oikeusjärjestelmien piiriin. YK:n kansaivälinen kauppasopimus ei sisälly tähän.

  14 Toimivaltainen tuomioistuin

  Siinä tapauksessa, että jälleenmyyjä on yrityshenkilö, toimivaltainen tuomioistuin kaikissa näihin jälleenmyyjien käyttöehtoihin liittyvissä riitatapaukset ovat boatshop24.com yrityksen toimitilat. Tämä pätee myös siinä tapauksessa, jos jälleenmyyjän pysyvä asuinpaikka ei ole Saksassa tai hän muuttaa pysyvän asuinpaikkansa pois Saksasta sopimuksen voimaanastumisen jälkeen. boatshop24.com laskuttaa jälleenmyyjältä tämän toimipaikasta käsin kaikki tapauksen selvittämisestä aiheutuneet kulut.

  Päivitetty: September 2nd  2014

   

  //