• Μηχανοκίνητο σκάφος
 • Ιστιοπλοϊκό σκάφος
 • Φουσκώτο σκάφος
 • Κινητήρας
 • Βάρκα
 • Θαλάσσιο σκούτερ
 • Θέση αγκυροβολίας
 • Ρυμούλκα
  Όλες οι Κατηγορίες
  • Όλες οι Κατηγορίες
  • Μηχανοκίνητο σκάφος
  • Ιστιοπλοϊκό σκάφος
  • Φουσκώτο σκάφος
  • Κινητήρας
  • Βάρκα
  • Θαλάσσιο σκούτερ
  • Θέση αγκυροβολίας
  • Ρυμούλκα
  Επιλέξτε μια τοποθεσία από την αναπτυσσόμενη λίστα
  € 29.900
  Wauquiez - Gladiateur
  1/25
  Sunbird UK Ltd
  Profile page
  ο αριθμός αναφοράς BS0392413
  € 29.900
  VAT Incl. / Paid

  Wauquiez - Gladiateur

  Ιστιοπλοϊκό σκάφοςavailableWauquiezGladiateur

  Sunbird in St Malo are delighted to offer this lovely classic Wauquiez Gladiateur 33, being sold by a very good old friend. Loved, maintained and updated over the last 20 years, she is ready for a new chapter.

  Gladiateur Wauquiez en TBE, clés en main. Hiverné au sec, fort bien entretenu et mise à jour.


  Inventory & Remarks

   

  Wauquiez Gladiateur 33           Cordon Bleu           SSR NO139499

   

  General
  The Gladiateur, designed by the British architects Kim Holman and Don Pye is one of a number of successful models built by the Wauquiez yard in northern France. Some 280 Gladiateurs were built with Cordon Bleu being hull no 80. 

  Particular features which account for the popularity of the Gladiateur are worth mentioning: 

  Very easy handling and manoeuvrable, both under sail an power . Under motor she goes ahead and astern with precision and stern first into a tight marina berth is easily achieved. 

  The hull shape with a fairly deep forefoot and V section hull shape ensures easy, comfortable upwind progress with a noted lack of slamming and consequent spray on deck. 

  The cockpit is large with angled deep sides making her comfortable and secure under way and also allowing for plenty of room for socializing in harbour. 

  A lead fin keel is fitted and secured with stainless steel keel bolts. A deep bilge ensures a dry boat, even when heeled, as well as stiffness from a low centre of gravity. 

  The deep full depth skeg ensures directional stability and the boat can be trimmed to sail herself upwind with hands off the tiller for long periods. 

   The deck layout is designed for easy handling with Cordon Bleu brought up to date by having halyards and reefing lines led aft to the cockpit for safety.

   

  Deck Hardware
  Deck mounted winches: Primary winches: 2 x Lewmar 44, 2 speed self-tailing, with coaming-mounted turning blocks, spinnaker sheets: 2 x Lewmar 30, 2 speed, genoa halyard Lewmar 2 speed, reefing lines: 2 x Lewmar 40s on deck with sheave blocks leading lines aft. Kicker/vang 1x Lewmar 9.

  Mast winches : genoa halyard  1 x Lewmar 16, 2 speed, spinnaker halyard 1 x Lewmar single speed. 

  Spars
  Proctor mast, Windex, LED nav lights on mast.
  Kemp/Selden boom with internal reefing lines and outhaul and integral jammers.
  Rotostay genoa furler - uses spinnaker sheet winch. 

  Sails
  Fore and aft sails by Peter Sanders of Lymington.
  Mainsail (2019) with tapered battens and 3 reefs.
  Genoa - Κάντε κλικ για να αποκαλύψει τον αριθμό τηλεφώνου - with foam luff and blue sacrificial UV strip.
  NB: both sails have seen little use and are in ‘as new’ condition.
  Cruising chute by Momentum Sails c/w snuffer. Red and black panels, (Used 5 times only).
  Dark blue sprayhood with windscreen protection against UV.
  Dodgers with name Cordon Bleu. 

  Running Rigging
  Main halyard and genoa halyards in low-stretch rope new 2018, spinnaker halyard. New mainsheet 2019.

   Engine
  Volvo D1-30 26hp 3-cylinder diesel with Saildrive (new2012) and folding prop.
  Engine No 5102139229V c/w engine manual. Engine hours 448 @ 16th July 2020. 115 amp alternator.
  Engine fresh water cooled with hot water supply to galley and heads.
  Engine installed, winterized and serviced by Ateliers Navals de la Couronne at La Roche Bernard and boat lifted for storage ashore every autumn.
  2 x 95 a/h 12v batteries new 2020. Sterling 1230 battery charger. 

  Below deck layout
  Forecabin with 2 V Berths (6’4”) with infill, stowage under.
  Heads compartment with WC and washbasin H&C and showerhead on taps.
  Saloon 2 x 6’4”: berths with lee cloths. Portside berth can convert into double.
  Starboard side :(so- called 7th pilot berth), might suit a child but in reality a very useful stowage with lee-cloth to keep stuff secure.
  Stowage outboard of saloon berths seatbacks.
  Portside aft, large chart table to take ½  Admiralty charts with chart stowage under, and double navigator’s  bench seat.. Ample instrument space with Apelco VHF radio (cockpit speaker and emergency aerial). Quarter berth behind.
  Drinks locker with cutouts for bottles.
  Glasses stowage locker with cutouts with (supplied) wine and spirit glasses.
  Bookcase and stowage below.
  Starboard side aft, galley with gimbaled Plastimo Neptune 2000 gas cooker, 2 burner hob, oven and grill, crash bar and cook’s belt.
  Refrigerated icebox with ice making facility. Waeco fridge compressor in stbd cockpit locker.
  Hot and cold pressure water from 2 x150 litre Plastimo flexible water tanks.
  Ample stowage at galley for (supplied) crockery for 6 with peg locators and (supplied) cutlery for 6. Drawer for all (supplied) galley requisites.
  S/S teapot and insulated coffee percolator.
  6 china mugs (supplied) in cut-out stowage.
  Pans (supplied) in stowage below cooker includes rectangular frying pan (a real discovery). 

  Upholstery
  Saloon:  Alcantara blue/grey cushions    Curtains pale green/white design.
  Forecabin : brown and yellow plaid cushions. 

  Other items in saloon
  2 x brass gimbaled paraffin cabin lights and glasses.
  Sestrel brass clock and barometer at chart table.
  Panasonic radio/CD player with twin speakers in saloon.
  Lighting: LED lights fitted below deck.
  Saloon table (normally flat), with detachable fiddled centre section, more practical for all round use at sea.
  Plastimo gas cabin heater. 

  Navigation
  Raymarine RL70 C chart plotter (with radar compatibility) complete with C Map chart of whole of France West Coast.
  MLR FX312 GPS wired into plotter.
  Yeoman plotter providing GPS info backup on paper charts (Charts of UK South Coast to Bordeaux are supplied).
  Autohelm 2000 tiller mounted autopilot.
  2 x Plastimo bulkhead compasses.
  Raymarine ST60 log, speed and depth instruments over main hatch.
  Apelco VXE VHF Radio with handset and speaker in cockpit.
  Pilot books, Imray Biscay pilot, Cruising Companion W France - Yachting World by Neville Featherstone (latest edition). 

  Ground Tackle
  2 x 15kg plough anchors with chain and warp. 

  Safety
  4-person liferaft by Ocean Safety (service valid till 2023).
  Emergency VHF antenna at chart table, 2 x horseshoe lifebuoys, coastal flares in container, bolt croppers, hacksaw.
  Boarding ladder on transom.
  Bilge pump.
  A deck-washdown pump is fitted in stbd cockpit locker could be easily converted into an electric bilge pump. 

  Equipment in cockpit area included with the boat
  Cockpit table and support, (large enough for 4/5 people).
  Gas bottle in locker (vented). 

  Starboard cockpit locker
  Quicksilver inflatable 3-person dinghy with seat and oars.
  Electric inflator pump for dinghy with cockpit socket.
  Manual dinghy inflation pump. 

  Portside cockpit locker
  2 hp Mariner outboard (50:1) 2 stroke – full service 2018.
  Emergency tiller, 2 deck brushes, 4 large fenders, numerous mooring lines and spring lines. 

  Stern lockers
  Funnel with fine filter for diesel.
  2 x 4.5 kg Calor gas bottles (butane).
   

  Cordon Bleu – Owners’ notes

  We have been the happy owners of Cordon Bleu for 20 years and have enjoyed some wonderful times sailing in her.  She is a true Classic.  Many French sailors have commented “C’est un vrai bateau”  -  “That’s a Proper Yacht”.  We wouldn’t disagree. 

  When we bought her from the second owner from new, she had not been brought up to date in terms of sail handling equipment, electronics, and practical comforts down below. 

  For example you will see on many Gladiateurs that the original mainsail reefing system consisted of a tiny winch on the boom, which the crew had to work as well as easing the main halyard at the mast, while all the while hanging on to the boat with the other (?) hand. Not a good system. 

  We tried it only once. We changed to a modern Kemp/Selden boom and led all lines and the main halyard back to the cockpit, so no one had to leave the cockpit to reef. Altogether a safer option. 

  We have done lots of other modifications over the years to make life on board easier. 

  The boat is all set and ready to go.  The in-water berth in la Roche Bernard is paid for until the end of 2020. 

  We hope the new owner will enjoy Cordon Bleu as much as we have done for many years to come. 

  Broker’s comments.

  We have known the owners for over 30 years. A veteran of Westerly and Sadler, knowledgeable, experienced and conscientious. Cordon Bleu has been properly maintained and updated and it is turnkey condition.


  Inventaire et Commentaires

  Le Gladiateur, conçu par les architectes britanniques Kim Holman et Don Pye est l’un des gros succès du chantier Wauquiez dans le nord de la France. Quelque 280 Gladiateurs ont été construits, Cordon Bleu étant la coque no 80. 

  Des caractéristiques particulières qui expliquent la popularité du Gladiateur méritent d’être mentionnées : 

  Très facile et maniable à la manœuvre, sous voiles ou moteur. Sous moteur, en marche avant et arrière donnant confiance dans les ports serrés.

  La forme de la coque avec un avant-pied assez profond et la forme de la coque en V assure un comportement aisé et confortable au près avec peu de tangage et donc peu de vagues sur le pont. 

  Le cockpit est grand avec des hiloires profondes inclinés ce qui la rend confortable et sûre en mer et permet également beaucoup d’espace pour socialiser dans le port.

  Une quille en plomb, fixée par des boulons de quille en acier inoxydable. Une cale profonde assure un bateau sec, même lorsqu’il est gité, ainsi que la rigidité d’un centre de gravité bas. 

  Le skeg profonde pleine profondeur assure la stabilité directionnelle et le bateau peut presque naviguer lui-même au près en lachant la barre pendant de longues périodes.

  La disposition du pont est conçue pour faciliter les manœuvres et Cordon Bleu a été mis à jour avec les drisses et bosses de ris renvoyés dans le cockpit pour la sécurité.

   

  Pont
  Winchs d’écoute de génois : 2 x Lewmar 44, 2 vitesses self-tailing, sur hiloires, écoutes de spinnaker: 2 x Lewmar 30, 2 vitesses, drisse de GV Lewmar 2 vitesses, bosses de ris: 2 x Lewmar 40s sur le roof. Hale bas de bôme 1x Lewmar 9.

  Winchs de mât : drisse de génois 1 x Lewmar 16, 2 vitesses, drisse de spinnaker 1 x Lewmar vitesse unique.

   

  Espars
  Mât Proctor, Windex, feux de navigation LED sur le mât.
  Bôme Kemp/Selden avec bosses de ris et bloqueurs intégrés.
  Enrouleur de génois Rotostay - utilise winch d’écoute de spi. 

  Voiles
  GV et génois par Peter Sanders de Lymington.
  GV (2019) avec lattes profilées et 3 ris.
  Génois - Κάντε κλικ για να αποκαλύψει τον αριθμό τηλεφώνου - avec guindant mousse et bande UV bleue.
  NB: les deux voiles ont étés très peu utilisées et sont en état « comme neuf ».
  Gennaker par Momentum Sails rouge et noir avec chaussette. (Utilisé 5 fois).
  Capote de descente bleu foncé avec protection anti UV des panneaux transparents.
  Cagnards avec le nom Cordon Bleu. 

  Gréement courant
  Drisses de GV et de génois 2018, drisse de spinnaker. Ecoute de GV 2019.

   Moteur
  Volvo D1-30 26ch 3 cylindres, diesel avec Saildrive (installé 2012), hélice bec de canard.
  Moteur no 5102139229V avec manuel du moteur. Heures de moteur 448 @16 juillet 2020. Alternateur 115 ampères.
  Refroidissement eau douce avec circuit eau chaude à la cuisine et les toilettes.
  Moteur installé, hiverné et entretenu par les Ateliers Navals de la Couronne à La Roche Bernard et bateau mis à terre chaque automne pour l’hiver.
  Batteries 2020: 2 x 95 a/h 12v. Chargeur de batterie Sterling 1230. 

  Aménagement intérieur
  Cabine avant avec couchettes en V (2m+) avec rangement en dessous.
  Compartiment toilettes avec WC et lavabo, eau chaude et froide et pomme de douche intégrée.
  Saloon 2 couchettes 2m+ avec toiles anti-roulis. La couchette bâbord peut se convertir en double.
  Côté tribord : petite couchette supérieure pourrait convenir à un enfant, mais en réalité un rangement très utile avec toile anti-roulis pour garder les choses en sécurité.
  Rangement sous les couchettes et derrière les dossiers.
  Bâbord arrière, grande table à cartes et siège double navigateur. Espace instruments avec radio VHF Apelco (haut-parleur de cockpit et antenne d’urgence). Couchette de quart derrière.
  Placard à boissons avec découpes pour bouteilles.
  Placard à verres (fournis) avec découpes - verres de vin et de spiritueux.
  Bibliothèque avec rangement dessous.
  Tribord arrière, cuisine avec réchaud Plastimo Neptune 2000 gaz, 2 feux, four et grill, Rail et ceinture de chef.
  Glacière réfrigérée avec compartiment glaçons. Compresseur de réfrigérateur Waeco dans coffre de cockpit tribord.
  Eau chaude et froide sous pression, 2 réservoirs 150 litres Plastimo flexible.
  Ample rangement à la cuisine pour la vaisselle (fournie) pour 6 avec couverts (fournis) pour 6. Tiroir pour toutes les exigences de cuisine (fournies).
  Théière S/S et percolateur de café.
  6 tasses en porcelaine (fournies) en rangement découpé.
  Les casseroles (fournies) dans placard ci-dessous. 

  Sellerie
  Carré: Coussins bleu/gris Alcantara, Rideaux vert pâle/blanc.
  Cabine avant : coussins à carreaux bruns et jaunes. 

  Autres articles dans le carré
  2 lampes de cabine de paraffine en laiton sur cadran.
  Horloge Sestrel en laiton et baromètre à la table à cartes.
  Lecteur radio/CD Panasonic avec haut-parleurs dans le carré.
  Éclairage : lumières LED installées sous le pont.
  Table de carré (normalement plate), avec section centrale détachable, plus pratique pour toute utilisation en mer.
  Chauffage de cabine à gaz Plastimo. 

  Navigation
  Traceur de cartes Raymarine RL70 C (avec compatibilité radar) avec carte CMap de l’ensemble de la côte Ouest de la France.
  GPS MLR FX312 connecté au traceur.
  Traceur Yeoman fournissant des informations GPS sur les cartes papier (Cartes de la côte sud du Royaume-Uni à Bordeaux sont fournis).
  Pilote automatique Autohelm 2000 sur barre franche.
  2 compas Plastimo.
  Loch et sondeur Raymarine ST60.
  VHF Apelco VXE avec micro et haut-parleur dans le cockpit.
  Livres pilotes, Imray Biscay Pilot, Cruising Companion W France - Yachting World de Neville Featherstone (dernière édition). 

  Mouillage
  2 ancres charrue 15kg avec chaîne et câble. 

  Sécurité
  Radeau de sauvetage pour 4 personnes Ocean Safety (révisé jusqu’en 2023).
  Antenne VHF d’urgence à la table de la carte, 2 x bouées de sauvetage en fer à cheval, fusées côtières en conteneur, bolt croppers, scie à métaux.
  Échelle de bain sur tableau arrière.
  Pompe de cale.
  Une pompe de lavage de pont est installée dans coffre de cockpit tribord et pourrait être facilement convertie en pompe de cale électrique. 

  Équipement divers
  Table et support de cockpit, (assez grand pour 4/5 personnes).
  Bouteille de gaz dans coffre ventilée. 

  Coffre cockpit tribord
  Annexe gonflable Quicksilver 3 personnes avec siège et rames.
  Pompe de gonflage électrique pour annexe avec prise de cockpit.
  Pompe manuelle d’annexe. 

  Coffre cockpit bâbord
  Hors bord 2ch Mariner (50:1) 2 temps – révision complet 2018.
  Barre franche de secours, 2 brosses de pont, 4 grands défenses, nombreuses lignes d’amarrage. 

  Lazarette
  Entonnoir avec filtre fin pour le diesel.
  2 bouteilles de gaz Calor de 4,5 kg (butane). 

  Cordon Bleu – Commentaires des propriétaires

  Nous sommes les heureux propriétaires de Cordon Bleu depuis 20 ans et ont apprécié beaucoup de moments merveilleux sous voile.  C’est une vraie classique.  Beaucoup de marins Français ont commenté « C’est un vrai bateau ».  Nous ne serions pas en désaccord.

  Lorsque nous l’avons achetée au deuxième propriétaire, il n’avait pas été mise à jour en termes d’équipement de pont, d’électronique et de confort intérieur.

  On n’a essayé qu’une fois avec l’ancienne système de prise de ris!. Nous avons changé pour une bôme moderne Kemp / Selden et a ramenées toutes les lignes et la drisse de GV au cockpit, donc personne n’a plus besoin quitter le cockpit pour réduire la toile, une option plus sûre. 

  Nous avons fait beaucoup d’autres modifications au fil des ans pour faciliter la vie à bord. 

  Le bateau est prêt à partir.  Le place de ponton à la Roche Bernard est payé jusqu’à fin 2020. 

  Nous espérons que le nouveau propriétaire appréciera Cordon Bleu autant que nous l’avons fait et pendant de nombreuses années à venir. 

  Commentaires du Broker.

  Nous connaissons les propriétaires depuis plus de 30 ans. Un vétéran de Westerly et Sadler, marin aguerri, expérimenté et consciencieux. Cordon Bleu a été plus que correctement entretenu et mis à jour et il est en état clés en main.


  Features

  • Shore power inlet
  • Tiller
  • Heating
  • Depthsounder
  • Plotter
  • Battened mainsail
  • Refrigerator
  • Hot water
  • Compass
  • Gps
  • Cockpit table
  • Battery charger
  • Swimming ladder
  • Cd player
  • Furling genoa
  • Oven
  • Autopilot
  • Liferaft
  • Radio
  • Teak cockpit
  • Spray hood
  • Gennaker cruising spinnaker
  • Tender
  • Manual bilge pump
  • Marine head
  • Log speedometer
  • Vhf
  • Mainsail cover

  Contact Information

  Sunbird International Yacht Sales are a dynamic & growing team. At their own marina on the Clyde, Sunbird are Britain's longest serving Bénéteau dealer and also offer Bénéteau export sales and service through their offices in Palma, Mallorca, and Gocek /Marmaris, Turkey. Brokerage services are offered by our French offices in Saint Malo and Hyères.

  At St Malo we are available every day, so do not hesitate to call or email. - Κάντε κλικ για να αποκαλύψει τον αριθμό τηλεφώνου - colin. - Κάντε κλικ εδώ για να στείλετε ένα μήνυμα - .

  Here at Sunbird we really do work as a team, so of course you can directly contact our French, English & German speaking Brokers in St Malo, who know the owner, but feel equally free to contact your local Sunbird office or a member of the Sunbird team you have dealt with before. We will all be very happy to help!

  ...Read full description
  Κατάσταση πωλήσεωνavailable
  ΚατασκευαστήςWauquiez
  μοντέλοGladiateur
  Έτος Κατασκευής1978
  Μήκος10.00
  Beam (m)3.3500
  Draft (m)1.8000
  LOA10.0000
  Κατάσταση\nUsed
  SaleTrade
  Κατηγορίαfin keel
  κατασκευαστής κινητήρα1 x volvo d1-30
  No. of engines1
  HP30
  καύσιμοντίζελ
  αρ. καμπίνων1
  αριθμός κουκετών7

  More ads from this seller

  1
  € 150.000
  ΥποκατηγορίαΙστιοπλο...
  Έτος Κατασκευής1982
  Μήκος16.75
  Weight dry -
  Τουρκία
  6
  € 30.000
  ΥποκατηγορίαΙστιοπλο...
  Έτος Κατασκευής1986
  Μήκος9.50
  Weight dry -
  Τουρκία
  24
  € 1.390.000
  ΥποκατηγορίαΜηχανοκί...
  Έτος Κατασκευής2006
  Μήκος24.00
  No. of engines2
  Var, France Méditerranée, Γαλλία
  35
  € 33.000
  ΥποκατηγορίαΙστιοπλο...
  Έτος Κατασκευής1982
  Μήκος9.58
  Weight dry -
  Saint-Malo, Γαλλία
  Sunbird UK Ltd
  Profile page