• Motorni brodovi
 • Jedrilice
 • Gumenjaci
 • Brodski motori
 • Čamac
 • Jetski
 • Pristaništa i vezovi
 • Traileri
  Sve kategorije
  • Sve kategorije
  • Motorni brodovi
  • Jedrilice
  • Gumenjaci
  • Brodski motori
  • Čamac
  • Jetski
  • Pristaništa i vezovi
  • Traileri
  Na padajućem popisu odaberite lokaciju

  Uvjeti i odredbe

  1 Područje primjene / definicija

  (1) Ovi Uvjeti upotrebe za trgovce (u daljnjem tekstu "Uvjeti za trgovce") vrijede za sve pravne odnose proizašle u poslovnim transakcijama koje obave Boatshop24 Limited, London Road, Sayers Common, West Sussex, BN6 9HS (u daljnjem tekstu "boatshop24.com") i komercijalni prodavači (u daljnjem tekstu "Trgovci").
  (2) Pojam "Plovilo" u daljnjem tekstu obuhvaća brodove, jahte, prikolice, motore, pogone i vezove.

  (3) boatshop24.com zadržava pravo na izmjenu ovih Uvjeta za trgovce u svakom trenutku bez najave, a Trgovce ćemo obavijestiti o izmjenama e-poštom četiri tjedna prije stupanja na snagu. Dopunjeni Uvjeti za trgovce smatrat će se prihvaćenim, osim ako Trgovac uloži prigovor u roku od dva tjedna od primitka takve obavijesti. boatshop24.com će u e-poruci s dopunjenim Uvjetima za trgovce posebno naglasiti važnost čuvanja tajne.


  2 Licenčni ugovor

  (1) Slanjem registracijskog obrasca (telefaksom ili internetom) smatrat će se da je trgovac poslao ponudu za upotrebu baze podataka uz plaćanje. Prihvaćanje registracije i zaključenje ugovora bit će u obliku potvrde e-poštom prema slobodnoj procjeni boatshop24.com.

  (2) Ako se nakon registracije promijene registrirane informacije, Trgovac je dužan odmah obavijestiti boatshop24.com o tome ili izravno izmijeniti te informacije u administracijskom području.

   

  3 Upotreba baze podataka

  (1) boatshop24.com jamči pristupačnost bazi podataka samo u okviru tehničkih i operativnih mogućnosti. boatshop24.com ne odgovara za privremene neispravnosti nastale zbog tehničkih smetnji kao što su prekid električnog napajanja, preopterećenje telekomunikacijskih mreža, prekid vodova ili tehnički problemi na strani pružatelja, na koje boatshop24.com nema utjecaja.

  (2) boatshop24.com redovito će održavati i razvijati svoju bazu podataka kako bi se održala sigurnost i integritet poslužitelja i izbjegle teške neispravnosti. Zbog toga pristup bazi podataka može biti privremeno ograničen, ali pritom će se na odgovarajući način uzeti u obzir opravdani interesi Trgovca.

  (3) boatshop24.com zadržava pravo promijeniti strukturu baze podataka ili smanjiti njezinu veličinu bez najave, pod uvjetom da takav postupak značajno ne ograniči potencijalni uspjeh koji se očekivao u ugovoru.

   

  4 Oglasi

  (1) Trgovac se obvezuje da će u bazu podataka staviti samo ozbiljne ponude za prodaju Plovila, koje treba pozorno i istinito opisati preko ponuđenog zaslona za unos, pritom iznoseći sve važne činjenice, vrijednosti i neispravnosti koje mogu utjecati na odluku o kupnji.

  (2) Trgovac ne smije postavljati slikovne datoteke koje ne prikazuju isključivo Plovilo ili ekvivalentni model na prodaju.

   

  5 Naknade

  (1) U probnom razdoblju Trgovac može besplatno upotrebljavati platformu.

  (2) Za naplativo razdoblje upotrebe vrijede naknade koje su navedene na web-mjestu u trenutku zaključenja ugovora. Naknade su izražene neto i podliježu PDV-u prema njemačkim zakonima.

  (3) boatshop24.com zadržava pravo na povećanje naknada nakon zaključenja ugovora ako dođe do povećanja troškova, naročito zbog poreza, tarifnih ugovora, socijalnih beneficija, telekomunikacijskih troškova ili promjena u tržišnim uvjetima. Trgovca će se obavijestiti o povećanju naknada pisanim putem ili e-poštom najmanje četiri tjedna prije njihova stupanja na snagu. Povećanje će se smatrati prihvaćenim ako Trgovac ne podnese pritužbu na nove naknade prije nego što one stupe na snagu. boatshop24.com će Trgovcu u e-poruci ili obavijesti o novim naknadama posebno naglasiti važnost čuvanja tajne.

  (4) Trgovac će imati pravo na kompenzaciju samo ako se utvrdi da su njegovi protuzahtjevi pravovaljani ili ako boatshop24.com ne ospori ili prihvati takve zahtjeve. Trgovac smije provesti opće založno pravo samo ako se njegov protuzahtjev temelji na istom ugovornom odnosu.

   

  6 Uvjeti plaćanja

  (1) Naknade dospijevaju i plative su mjesečno unaprijed petnaestog (15) dana svakog mjeseca počevši od mjeseca nakon registracije, dok plaćanje na godišnjoj osnovi dospijeva jedanput na godinu petnaestog (15) dana mjeseca nakon registracije.

  (2) Plaćanje se obavlja na ugovorno dogovoreni način. Trgovac izdaje trajni nalog za izravno terećenje računa. Ako sredstva za pokrivanje izravnog terećenja ne budu dostatna, Trgovac će biti odgovoran za sve troškove nastale neplaćanjem, pod uvjetom da je Trgovac odgovoran za nedostatak odgovarajućih sredstava na računu u trenutku izravnog terećenja.

  (3) U slučaju neplaćanja boatshop24.com imat će pravo blokirati ponude Trgovca do podmirenja ugovornog plaćanja od strane Trgovca (opće založno pravo). boatshp24.com imat će i dalje pravo na potraživanje odštete i raskidanje ugovora zbog neplaćanja.

   

  7 Trajanje ugovora

  (1) Besplatno probno razdoblje trajat će jedan mjesec od datuma registracije, a završit će automatski bez obavijesti.

  (2) Trajanje ugovora uz plaćanje trajat će dvanaest (12) mjeseci počevši od primitka e-poruke potvrde od strane boatshop24.com poslanog nakon slanja registracijskog obrasca. Ugovor se može raskinuti tek nakon isteka tog razdoblja.

  (3) Ugovor će se automatski obnoviti za još jednu godinu, osim ako se ne raskine uz obavijest šest (6) tjedana prije isteka postojećeg ili produženog trajanja ugovora. Pravo na trenutni raskid iz opravdanih razloga ostat će i dalje na snazi.

  (4) Ugovor se može raskinuti slanjem obavijesti e-poštom na adresu [email protected], pisanim putem na Boatshop24 Limited, London Road, Sayers Common, West Sussex, BN6 9HS ili telefaksom.

   

  8 Jamstvo i odgovornost

  (1) Jamstvena prava Trgovca zahtijevaju da Trgovac procijeni usluge koje pruža boatshop24.com i da ga obavijesti, bilo pisanim putem ili e-poštom, u roku od četiri radna dana od uočavanja relevantnih nepravilnosti.

  (2) Za odštetne zahtjeve od strane Trgovca, boatshop24.com bit će odgovoran za nesavjestan rad ili grubo kršenje kako je propisano zakonom, koji se mogu pripisati boatshop24.com ili njegovim predstavnicima ili posrednicima. Ako boatshop24.com ne prekrši ugovor svojevoljno, njegova odgovornost za zahtjeve bit će ograničena na predvidljive štete.

  (3) boatshop24.com bit će odgovoran kako je propisano zakonom za kazneno kršenje ugovora, dok će njegovi zahtjevi biti ograničeni na predvidljive štete.

  (4) To neće utjecati na odgovornost za kažnjivo ugrožavanje života, tijela ili zdravlja ili apsolutne odgovornosti prema Zakonu o odgovornosti za proizvode.

  (5) boatshop24.com neće biti odgovoran ni u kojem obliku, osim kako je navedeno u prethodnim odredbama.

   

  9 Opća odgovornost

  (1) Isključuje se svaka odgovornost izvan odštetnih zahtjeva navedenih u točki 10, bez obzira na pravnu narav zahtjeva. To se naročito odnosi na odštetne zahtjeve zbog kršenja provođenja ugovora ili zbog ostalih kršenja obveza, ili zbog zahtjeva za prekršaje prema Članku 823 BGB-a (njemačkog Građanskog zakonika).

  (2) U slučaju da se boatshop24.com smatra bezopasnim ili je njegova odgovornost ograničena s obzirom na odštetne zahtjeve, isti uvjeti vrijedit će za osobnu odgovornost njegovog osoblja, zaposlenika, predstavnika ili posrednika.

   

  10 Odgovornost za sadržaj

  (1) Trgovac će biti isključivo odgovoran za točnost i zakonitost danih informacija. Trgovac je dužan osigurati da takve informacije ili sadržaj, izravno ili preko boatshop24.com, ne krše ove Uvjete za trgovce, važeće nacionalne ili međunarodne zakone i/ili prava trećih strana, naročito s obzirom na autorska prava, zaštitne znakove, prava na naziv, osobna prava ili patentna prava itd.

  (2) Odgovornost boatshop24.com za sadržaj trećih strana regulirat će se člancima 8, 11 Zakona o daljinskim uslugama, Teledienstgesetz (TDG).

  (3) Trgovac će smatrati boatshop24.com bezopasnim od zahtjeva trećih strana u pogledu ponuda i sadržaja koje pruži Trgovac putem web-mjesta kojim upravlja boatshop24.com. Trgovac će preuzeti sve odvjetničke ili sudske troškove koje pretrpi boatshop24.com za pravnu obranu od takvih zahtjeva, osim ako predmetno kršenje nije povezivo s Trgovcem.

  (4) boatshop24.com zadržava pravo na blokiranje sadržaja koje pruži Trgovac ako postoje osnovani razlozi za sumnju da sadržaj grubo krši zakon ili ove Uvjete za trgovce.

   

  11 Prava

  (1) boatshop24.com zakoniti je vlasnik i drži isključiva prava na web-mjesto i bazu podataka te sva autorska prava, zaštitni znaci i ostala prava zaštite intelektualnog vlasništva u pogledu web-mjesta, baze podataka, sadržaja, informacija i ostalih elemenata. Ova odredba na utječe na prava koja posjeduje Trgovac.

  (2) Sadržaj, slike i ostale informacije na web-mjestu boatshop24.com – čak i ako takvi materijali nisu zaštićeni zakonima o autorskim pravima, registriranim modelima ili zaštitnim znacima – ne smiju se kopirati, distribuirati ili bilo kako upotrebljavati bez prethodnog pristanka zakonitog vlasnika.

  12 Zaštita podataka

  (1) S informacijama koje pruži Trgovac postupat će se u skladu s njemačkim zakonima o zaštiti podataka, kao što su Zakon o zaštiti podataka daljinskih usluga, Teledienstdatenschutzgesetz (TDDSG), i Savezni zakon o zaštiti podataka, Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), pri čemu boatshop24.com ima pravo obraditi osobne podatke potrebne za obradu ugovornih informacija, pružanje usluga (upotreba i licenca) i naplaćivanje.

  (2) Trgovac će imati pravo u svakom trenutku besplatno pogledati svoje osobne podatke koje pohranjuje boatshop24.com.

  13 Mjerodavni zakon

  Svi pravni odnosi između strana bit će uspostavljeni u skladu s njemačkim zakonima, uz isključenje svih materijalnih i proceduralnih pravnih normi drugih sudbenih nadležnosti. Ovime se isključuje UN-ova Konvencija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe.

  14 Mjesto sudbene nadležnosti

  Sjedište tvrtke boatshop24.com bit će mjesto sudbene nadležnosti za sve sporove u vezi s ovim Uvjetima za trgovce, pod uvjetom da je Trgovac pravna osoba. To će vrijediti i ako Trgovac nema sjedište u Njemačkoj ili ako svoje sjedište preseli iz Njemačke nakon izvršenja ugovora. boatshop24.com imat će pravo podnijeti tužbu na mjestu poslovanja Trgovca.

  Ažurirano September 2nd  2014