• Motorboot
 • Zeilboot
 • Rubberboot
 • Motoren
 • Kleine boot
 • Jetski
 • Ligplaats
 • Trailer
  Alle categorieën
  • Alle categorieën
  • Motorboot
  • Zeilboot
  • Rubberboot
  • Motoren
  • Kleine boot
  • Jetski
  • Ligplaats
  • Trailer
  Selecteer een locatie in het veld hieronder

  Privacybeleid

  BoatShop24.com: Privacybeleid


  Dit privacybeleid treedt in voor alle gebruikers die zich op of na 04/25/2011 bij BoatShop24.com registreren in werking vanaf de datum dat de registratie van kracht is. Voor alle gebruikers die vóór 04/25/2011 bij BoatShop24.com zijn geregistreerd is dit privacybeleid vanaf 04/25/2011 van toepassing.


  Dit privacybeleid legt uit hoe wij gebruik maken van uw gegevens. Wij verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens en sturen ze door via de normale functies van de website "BoatShop24.com" wiens diensten, tools en toepassingen (hierna ‘BoatShop24’ genoemd) uw persoonlijke gegevens verzekeren en beschermen (zie hieronder voor meer informatie). Dit privacybeleid is in principe van toepassing op de website BoatShop24, wiens diensten, tools, toepassingen en inhoud, evenals eventuele andere websites met hun bijbehorende websites, diensten, tools en toepassingen in de footer van dit privacybeleid zijn vermeld.


  Door dit privacybeleid en deze gebruikersovereenkomst bij uw registratie te accepteren, gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met dit privacybeleid verzamelen wat betreft opslag, toegang en derden.


  Deze richtlijn zal van kracht worden op 04/25/2011.


  Verantwoordelijk kantoor


  Het verantwoordelijke kantoor [van de gegevensbescherming functionaris "voor zijn persoonlijke gegevens] conform de betekenis daarvan in de Federale gegevensbescherming wet, is Boatshop24 Software GmbH (hierna:" BoatShop24.com " genoemd), Hohenzollern Damm 152, D-14199 Berlijn.


  Verzamelen van persoonlijke gegevens


  U kunt onze websites bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of persoonlijke gegevens af te staan. Als u ons uw persoonlijke gegevens meedeelt, dan zijn die niet langer anoniem.


  Als u ons uw persoonlijke gegevens meedeelt, dan gaat u akkoord met de wereldwijde verzending van gegevens en hun opslag op onze servers in de Federale Republiek van Duitsland, Groot Brittannië en in verschillende klantenservice centra.


  Wij verzamelen de volgende persoonlijke gegevens en slaan die op:  • E-mailadressen, fysieke contactinformatie en (afhankelijk van de service) accountinformatie;

  • Registratiegegevens, statistieken over pagina bezichtigingen, verkeer naar en van BoatShop24 en professionele adverteerders (elk over cookies – uw kunt de cookies in uw browser deactiveren, maar dit kan de bruikbaarheid van de pagina schaden);

  • Overige gegevens, met inbegrip van IP-adressen van de gebruikers en gegevens op internet.

  • Overige bijkomende gegevens afkomstig van derden, met inbegrip van demografische gegevens en navigatiegegevens;

  • Deze bedrijven hebben gegevens geleverd met wie we gezamenlijk listings beheren en delen;


  Gebruik van persoonlijke gegevens


  We gebruiken de persoonlijke gegevens van onze gebruikers, waar nodig anoniem, of we gebruiken een pseudoniem, om:  • onze diensten te kunnen leveren,

  • geschillen op te kunnen lossen, gelden te innen of problemen op te lossen,

  • veilig handelen te ondersteunen en ons beleid te handhaven,

  • de gebruikerservaring aan te passen bij de behoeften van onze gebruikers, hun interesse in onze diensten te meten en om onze gebruikers te informeren over diensten en updates, mits zij dit uitdrukkelijk zijn overeengekomen,

  • marktonderzoek uit te voeren, en marktnieuws en speciale aanbiedingen op uw geprefereerde communicatiekanaal te voorzien, mits u dit uitdrukkelijk bent overeengekomen,

  • het voor de andere gebruikers mogelijk te maken om contact op te nemen met de beschreven gegevensverzamelingsdienst,

  • aan te sluiten op uw gegevens met gegevens verkregen van andere bedrijven, zodat ze kunnen worden gebruikt voor het verbeteren van onze diensten, inhoud en advertenties, en hierdoor dichter bij de behoeften van onze individuele gebruikers komen te staan,

  • de gegevens te vergelijken voor het bepalen van hun nauwkeurigheid en te zien of derden in u geïnteresseerd zijn,

  • de gegevens in uw plaats of in overeenstemming met de overeengekomen doelstellingen te verwerken,

  • potentieel verboden of illegale activiteiten te voorkomen en onze gebruikersovereenkomst te handhaven.


  Neem, na het gebruiken van een pseudoniem met betrekking tot uw persoonlijke gegevens voor marketing- en marktonderzoekdoeleinden of voor het behoeftegerichte ontwerp van onze website, via e-mail contact op met [email protected]


  Openbaring van persoonlijke gegevens


  Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij uw persoonlijke gegevens niet verkopen of verhuren aan derden voor hun marketingdoeleinden of hun overweging. Het kan zijn dat wij uw persoonlijke gegevens moeten openbaren om te voldoen aan wettelijke eisen, het handhaven van ons beleid, reageren op claims dat een advertentie of andere inhoud van de website of de rechten van derden zijn geschonden, en om de rechten, eigendommen of de veiligheid van personen te beschermen (bijvoorbeeld als u onjuiste contactinformatie verstrekt of u zich als een andere persoon voordoet; in die gevallen zullen wij uw persoonlijke gegevens niet met de benadeelde partij delen, maar alleen met de wethandhavingsinstantie). Hiernaast zullen wij persoonlijke informatie verstrekken aan de volgende partijen:  • Onze gelieerde ondernemingen bij Friday Media Group Ltd. – voor het gebruiken van gezamenlijke inhoud en diensten (zoals uw registratie- en transactiegegevens), zodat we in staat zijn om mogelijk illegale activiteiten en schending van ons beleid aan het licht te brengen en om te helpen bij het nemen van beslissingen over de geleverde producten, diensten en berichten aan hen. Onze gelieerde ondernemingen zullen deze gegevens alleen gebruiken voor het versturen van marketinginformatie aan u, mits u hierom gevraagd heeft.

  • Service providers die ons bij onze activiteiten helpen (onderzoeken van fraude, verzamelingen, partnerschappen en loyaliteitsprogramma’s, en geavanceerde displayopties).

  • Websites van derden en uitgevers voor het publiceren van BoatShop24 gepubliceerde advertenties (of inhoud van de advertenties) op andere platformen of informatiemedia.

  • Wethandhavings- en andere overheidsinstanties - indien wij van hen een van toepassing zijnd verzoek ontvangen in verband met strafrechtelijke procedures of eventuele vermeenden criminele activiteiten. In deze gevallen zullen wij voor het criminele onderzoek het volgende openbaren: naam, plaats, postcode, telefoonnummer, e-mailadres, historisch overzicht van de id’s van de geselecteerde gebruiker, IP-adres, fraudeklachten en een verslag van de gemaakte boden en geplaatste aanbiedingen.

  • Derde bedrijven zolang we een fusie of overname door hen plannen. Als dit het geval is, dan moeten wij, als onderneming die gevormd is als gevolg van zo’n fusie of overname, voldoen aan dit privacybeleid m.b.t. uw persoonlijke gegevens. Als uw persoonlijke gegevens in tegenstrijd met dit beleid gebruikt zullen worden, dan zullen wij u, voor ze gebruikt worden, hiervan op de hoogte stellen.


  Gegevens die u aan derden openbaart.


  Wij u er in ieder geval op wijzen dat BoatShop24 gegevens openbaar zijn voor het publiek en andere gebruikers van BoatShop24.


  Voor het voltooien van een transactie kan het nodig zijn dat u persoonlijke gegevens en accountinformatie aan derden levert. Wij kunnen de bescherming of beveiliging van informatie die u direct aan andere gebruikers van Boatshop24 verzendt niet garanderen. Dienovereenkomstig dient u de het privacy- en beveiligingsbeleid van uw handelspartner te controleren, voordat u een transactie met hem aangaat en uw informatie openbaart.


  Gegevens van derden die u aan ons openbaart.


  Als u de persoonlijke gegevens van derden openbaart, dan bent u aansprakelijk voor het naleven van de bepalingen van de gegevensbeschermingswet (BDSG), evenals andere gegevensbeschermingsvoorwaarden. U mag alleen persoonlijke informatie openbaren, waarvoor u de noodzakelijke toestemming en goedkeuring heeft ontvangen. Deze gegevens zijn in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetgeving in de vorm van het verwerken van gegevens en voor gebruik zoals is beschreven in de huidige beleidsdoeleinden (om bij benadering in overeenstemming te zijn met de wettelijke eisen, om ons beleid of de rechten te handhaven, om de eigendommen of veiligheid van personen te beschermen). Deze persoonlijke informatie wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden of voor marktonderzoek, tenzij de gebruiker hiertoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.


  Cookies


  Soms als u een bezoek brengt aan BoatShop24 slaan wij of onze service providers "cookies" (een "cookie" is een klein bestand dat op de harddrive van uw computer is opgeslagen) of webbeacons (een "webbeacon" is een elektronische afbeelding, onder de naam single pixel of clear GIF image, en is in de code van een website geïntegreerd), op uw computer op. De meeste cookies zijn "sessiecookies" die aan het eind van een sessie automatisch van uw harddrive worden gewist, bijvoorbeeld als u uw browser sluit. Het kan zijn dat we voor een analyse van onze webpaginageschiedenis zowel de permanente cookies als de sessiecookies voor onze diensten, inhoud en advertenties specifiek gericht op onze gebruikers gebruiken om de effectiviteit van advertentiecampagnes te meten en om vertrouwen en veiligheid te promoten. Sommige diensten kunnen we alleen ???? U kunt onze cookies blokkeren door de instellingen op uw browser te veranderen, maar het kan zijn dat we geen diensten aan u kunnen leveren (zie voor details “Accepteren en wissen van cookies”). Zie voor meer informatie over de redenen waarvoor we cookies gebruiken Cookies, Webbeacons en Privacybeleid.
  Het is mogelijk dat derden cookies op bepaalde delen van onze website gebruiken, hier hebben wij echter geen controle over. Soms werken wij samen met service providers die cookies op uw computer opslaan om anonieme informatie over uw gebruiksgewoonten m.b.t. het eigendom van BoatShop24 en de bijbehorende websites van onze gelieerde maatschappijen, te verzamelen. Gebaseerd op deze gegevens leveren we onze diensten om onze inhoud en advertenties aan te passen bij de behoeften van onze gebruikers.????


  Gebruik van gegevens afkomstig van BoatShop24


  U mag persoonlijke informatie die van BoatShop24 is verzameld alleen gebruiken ???, u mag geen spam versturen of persoonlijke informatie verzamelen van iemand die hier geen toestemming voor heeft gegeven.


  Berichten en e-tools


  Door dit privacybeleid te accepteren gaat u akkoord met het feit dat wij u van marketinginformatie voorzien via een marketing e-nieuwsbrief, fax of telefonisch, tenzij u ons laat weten dat u zulke informatie niet wilt ontvangen. Als u geen marketingcommunicatie van ons wilt ontvangen, volg dan de unsubscribe instructies in de e-mail.


  Het is u verboden om onze site en kennisgevingstools te gebruiken voor het verzamelen van adressen, het versturen van spam of andere schendingen van onze gebruiksvoorwaarden of ons privacybeleid. Het kan zijn dat wij automatisch berichten scannen en handmatig filteren die via onze communicatietools zijn gezonden voor kwaadwillige activiteiten of verboden inhoud, maar we slaan zulke berichten niet permanent op. Als u onze tools gebruikt om inhoud naar andere gebruikers sturen, ??? Als u wilt rapporteren dat andere gebruikers spam versturen, neem dan contact op met [email protected]


  BoatShop24 stelt u in staat om derden te gebruiken voor het afsluiten van transacties, persoonlijke en accountinformatie aan u. Wij raden hier aan dat u uw privacypraktijken openbaart en de informatie t.o.v. andere vertrouwelijk houdt. We kunnen de bescherming of veiligheid van deze gegevens niet garanderen. Dienovereenkomstig dient u de het privacy- en beveiligingsbeleid van uw handelspartner te controleren, voordat u een transactie met hem aangaat en uw informatie openbaart. U dient andere gebruikers de kans te geven om zich van uw database te verwijderen. U moet hen tevens in staat stellen de informatie die zij van uw hebben verzameld te bekijken.


  U gaat ermee akkoord dat u de gebruikersinformatie alleen gebruikt voor doeleinden die in verband staan met BoatShop24 transacties ????


  Toegang, aanpassen en wissen


  U kunt uw persoonlijke informatie zien, aanpassen of wissen door uw posting of uw accountstatuspagina te controleren. Neem hier contact met ons op, om persoonlijke informatie die we opslaan en die niet beschikbaar is op Boatshop24 te controleren. Persoonlijke informatie die we niet langer nodig hebben voor de doeleinden die we eerder beschreven, wordt gewist. We behouden persoonlijke informatie zoals door de wet is toegestaan om geschillen op te lossen, ons beleid te handhaven en om misbruik van BoatShop24 te voorkomen.


  Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via: [email protected]


  U kunbt ook contact opnemen met onze afdeling Klantenservice.


  Links naar andere websites


  Neath boatshop24 doet er alles aan om te verzekeren dat links van deze website naar andere websites die derden beheren relevant zijn en handige informatie verstrekken.


  Door op deze links te klikken verlaat u de website van BoatShop24. De webpagina’s en de gegevensbeschermingsmaatregelen die van toepassing zijn, liggen buiten de controle van BoatShop24. BoatShop24 is niet verantwoordelijk voor de informatie of inhoud op de websites van derden.??


  Veiligheid


  BoatShop24 gebruikt diverse tools zoals firewall, gegevenscoderingssystemen en toegangsbeperkingen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en ongeautoriseerde openbaring.


  Algemeen


  Dit beleid kan te allen tijde worden bijgewerkt. Eventuele bijwerkingen zijn van toepassing nadat uw volgende listing van kracht wordt, of 30 dagen na de aankondiging van het bijgewerkte beleid op uw website, welke van de twee het eerst komt. Wanneer wij of de bij ons aangesloten maatschappijen zich in een fusie- of overnameproces met een ander bedrijf bevinden, dan zullen wij de persoonlijke gegevens tezamen met dat bedrijf gebruiken en verder gaan met de toepassing van het huidige beleid. Mocht u nog vragen hebben over dit beleid, neem dan contact met ons op.


  Cookies, Webbeacons en gegevensbescherming


  We gebruiken cookies, web beacons, en gelijksoortige tools van derden om de functies en diensten die worden ondersteund door uw koop- en verkoopervaring te verbeteren. Om uw privacy te beschermen beperken wij de mate waarin deze tools op BoatShop24 kunnen worden gebruikt.


  BoatShop24 zoals cookies en webbeacons worden gebruikt


  "Cookies" ziijn kleine bestanden die op de harddrive van uw computer worden opgeslagen. De meeste cookies zijn "sessiecookies", hetgeen betekent dat zij automatische van uw harddrive worden gewist wanneer ze uitloggen of uw webbrowser sluiten.


  We gebruiken cookies om speciale voorzieningen en diensten te leveren zoals:  • Het promoten van vertrouwen en om veiligheid te verzekeren,

  • De noodzaak om een wachtwoord in te voeren te verkleinen,

  • De opslag van gebruikerspreferenties,

  • De presentatie van gegevens die bij uw interesses passen,

  • Het meten van de efficiëntheid van onze sites, diensten, inhoud en advertenties,

  • Het ondersteunen van klantendiensten in andere draden en forums (deze cookies worden door onze forums en service providers ingesteld),

  • het leveren van andere diensten en functies hetgeen alleen mogelijk is door het gebruik van cookies.


  Een "webbeacon" is een elektronische afbeelding die in de code van een website is geïntegreerd. We gebruiken webbeacons om de verkeerspatronen van gebruikers die van de ene BoatShop24 pagina naar de andere gaan te bekijken en om de prestaties van onze website te verbeteren.


  Cookies. De keus is aan u


  We bieden bepaalde voorzieningen die alleen mogelijk zijn als cookies gebruikt worden. Het staat u altijd vrij om het gebruik van cookies te blokkeren. Het blokkeren van cookies kan echter als gevolg hebben dat u bepaalde voorzieningen van BoatShop24 niet kunt gebruiken en het kan betekenen dat u vaker tijdens een sessie uw wachtwoord moet invoeren. We willen u aanmoedigen om het beheren van cookies in behandeling te nemen.


  We gebruiken tevens flash cookies (cookies die met Flash technologie zijn gecreëerd) en staan onze service providers toe dit te doen. Deze cookies beveiligen uw account en ontdekken tegelijkertijd onregelmatigheden in gedrag, om te voorkomen dat uw gebruikersaccount te kwader trouw wordt toegepast.


  Cookies en webbeacons door derden


  We werken soms samen met andere bedrijven die afhankelijk zijn van het gebruiken van cookies of webbeacons door onze webpagina’s. Deze bedrijven ondersteunen de functie van onze website en bieden u extra producten en diensten. U bent gehouden aan de vertrouwelijksovereenkomst met Friday Media Group en andere wettelijke beperkingen. BoatShop24 geeft deze bedrijven geen toestemming voor het gebruiken van cookies of webbeacons op de persoonlijke gegevens van onze website.
  Google en OpenX gebruiken cookies of webbeacons van onze service provider, en helpen ons bij het omgaan met de levering van hun eigen inhoud en de creatie van anonieme sitecijfers en analyses. Deze bedrijven zijn verplicht om de verzamelde gegevens alleen te gebruiken om de gecontracteerde diensten te leveren.


  We werken vaak samen met advertentienetwerken en -uitwisselingen op cookiebasis. Alhoewel deze bedrijven voor het plaatsen van advertenties anonieme informatie over u gebruiken, staan wij het deze bedrijven niet toe om persoonlijke gegevens over u te verzamelen.


  Ten derde, is het verboden dat zij cookies of webbeacons in de inhoud (zoals productaanbiedingen) die zij op BoatShop24 plaatsen, invoeren. Als u denkt dat een site persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt of cookies gebruikt, meldt dat dan aan [email protected]


  Sommige cookies stellen websites in staat u te herkennen als u deze site weer bezoekt. Zonder deze cookies zal BoatShop24 u bij elk bezoek dat u aan de website brengt, als een nieuwe gebruiker behandelen. Zie voor meer informatie over het accepteren en wissen van cookies de Helpoptie van uw browser.


  Geen spam, spyware of spoofing


  Spam wordt niet door ons of onze leden getolereerd. Zorg dat u uw kennisgevingspreferenties instelt, zodat wij met u op de gewenste manier kunnen communiceren. U mag geen andere leden zonder hun uitdrukkelijke toestemming aan uw mailinglijst (e-mail of post) toevoegen, zelfs wanneer een lid een item van uw heeft gekocht. Om Boatshop24 op de hoogte te stellen van aan Boatshop24 gerelateerde spam- of spoof-e-mails, stuurt u de relevante e-mail aan [email protected] U mag onze communicatietools niet gebruiken om spam of andere inhoud die onze voorwaarden schenden, te sturen. We scannen berichten en filteren ze automatisch handmatig om ze te controleren op spam, virussen, phishingaanvallen of andere kwaadwillige activiteiten of illegale of verboden inhoud, maar we slaan deze berichten die we naar deze tools sturen niet permanent op. Wanneer u een e-mail of een e-mailadres dat niet in onze kring is geregistreerd, verstuurt ("Stuur naar een vriend via of andere tools), dan slaan we de e-mail niet permanent op en gebruiken deze e-mailadressen niet voor marketingdoeleinden. Wij verhuren of verkopen deze e-mailadressen niet.


  Tonen, controleren en wijzigen van uw persoonlijke informatie


  U kunt de meeste persoonlijke informatie controleren en bewerken door in te loggen op Boatshop24.com. Normaal gesproken veranderen wij uw persoonlijke informatie niet, want het is erg moeilijk om uw identiteit in uw afwezigheid te verifiëren. U wordt verzocht uw persoonlijke informatie onmiddellijk nadat deze is veranderd of onnauwkeurig is gevonden, bij te werken. Nadat u inhoud heeft gepubliceerd, kunt u deze niet meer veranderen of verwijderen. Als u dit wel doet dan sluiten wij uw account en blokkeren uw persoonlijke gegevens zo spoedig mogelijk, afhankelijk van de activiteit van uw account en in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet, zodat ze niet in het algemeen beschikbaar zijn. We houden persoonlijke informatie van gesloten accounts achter, om te voldoen aan de wettelijke eisen ter voorkoming van fraude, voor het innen van achterstallig geld, het oplossen van geschillen, het oplossen van problemen, het ondersteunen van onderzoeken, het handhaven van de voorwaarden van Boatshop24 en het nemen van andere maatregelen in de mate die door de wet is toegestaan.


  Algemeen


  We kunnen dit privacybeleid op elke gewenst moment veranderen, door de gewijzigde voorwaarden op deze website te plaatsen. De gewijzigde voorwaarden zullen automatisch 30 dagen na de aanvankelijke publicatie van toepassing zijn. Hiernaast zullen wij u per e-mail een bericht sturen op het adres dat u in My Boatshop24 heeft ingevuld.


  Deze akkoordverklaring kan op elk gewenst moment worden beëindigd.