• Łódź motorowa
 • łódź żaglowa
 • ponton
 • motor
 • mała łódź
 • skuter wodny
 • miejsce cumowania
 • przyczepa
  Wszystkie kategorie
  • Wszystkie kategorie
  • Łódź motorowa
  • łódź żaglowa
  • ponton
  • motor
  • mała łódź
  • skuter wodny
  • miejsce cumowania
  • przyczepa
  Wybierz lokalizację z listy rozwijanej

  Polityka prywatności

  BoatShop24.com: Polityka Prywatności


  Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje dla wszystkich użytkowników rejestrujących się w serwisie BoatShop24.com po 25.04.2011, od chwili efektywnej daty rejestracji. Dla wszystkich użytkowników zarejestrowanych w serwisie BoatShop24.com przed 25.04.2011 niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od tej daty.


  Niniejsza polityka prywatności określa sposób korzystania z danych użytkownika. Dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i przekazywane dalej za pośrednictwem normalnych funkcji strony internetowej"BoatShop24.com", której usługi, narzędzia i aplikacje (określane dalej jako „BoatShop24”) mają za zadanie dostarczenie i zabezpieczenie danych osobowych (aby uzyskać więcej informacji, patrz niżej). Niniejsza polityka prywatności dotyczy ogólnie strony internetowej BoatShop24, której usługi, narzędzia, aplikacje i zawartość, wraz z wszystkimi innymi powiązanymi stronami internetowymi, ich usługami, narzędziami i aplikacjami są wymienione w stopce niniejszej polityki prywatności.


  Akceptacja niniejszej Polityki Prywatności i Umowy z Użytkownikiem podczas rejestracji jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na gromadzenie danych osobowych użytkownika zgodnie z niniejszą polityką prywatności, w odniesieniu do gromadzenia, dostępu i stron trzecich.


  Niniejsza Dyrektywa obowiązuje od 25.04.2011.


  Biuro odpowiedzialne


  Biurem odpowiedzialnym [urzędnika ds. zabezpieczenia danych "dla danych osobowych] w rozumieniu Federalnej Ustawy o Ochronie Danych jest Boatshop24 Software GmbH (określane dalej jako:" BoatShop24.com "), Hohenzollern Damm 152, D-14199 Berlin.


  Gromadzenie danych osobowych


  Nasze strony internetowe można odwiedzać bez przedstawiania się lub ujawnienia danych osobowych. Podanie danych osobowych jest równoznaczne z utratą anonimowości.


  Podanie nam danych osobowych oznacza wyrażenie zgody na ich przesyłanie w skali światowej i gromadzenie na naszych serwerach w Republice Federalnej Niemiec, kilku centrach obsługi klienta i jednym w Wielkiej Brytanii .


  Gromadzimy i zapisujemy następujące dane osobowe:  • Adresy e-mail, fizyczne informacje kontaktowe oraz (w zależności od usługi) informacje dotyczące konta;

  • Dane rejestracyjne, statystyki dotyczące wyświetleń strony, ruch przychodzący i wychodzący ze strony BoatShop24 i specjalistów ds. reklamy (wszystkie wiążą się z plikami cookie — pliki cookie można wyłączyć w przeglądarce internetowej, może to jednak wpłynąć na możliwość korzystania ze strony);

  • Inne dane, w tym adresy IP użytkowników i dane internetowe;

  • Inne dodatkowe dane od stron trzecich, w tym dane demograficzne i nawigacyjne;

  • Te firmy podają dane, z których korzystając w połączony sposób zarządzamy i udostępniamy ogłoszenia;


  Użycie danych osobowych


  Dane osobowe naszych użytkowników, w razie potrzeby anonimowo lub z zastosowaniem pseudonimu, wykorzystujemy w następujących celach:  • umożliwienie świadczenia naszych usług,

  • rozwiązanie sporów, zbieranie opłat, rozwiązywanie problemów,

  • wsparcie bezpiecznego handlu i wyegzekwowanie naszych zasad,

  • dostosowanie wrażeń użytkownika do potrzeb naszych użytkowników w celu oceny ich zainteresowania naszymi usługami oraz informowania ich o usługach i aktualizacjach, jeśli nie wyrazili wyraźnie zgody,

  • prowadzenie badań rynkowych i dostarczanie na preferowany kanał komunikacyjny nowości marketingowych i specjalnych ofert promocyjnych, jeśli nie została wyraźnie wyrażona zgoda

  • umożliwienie innym użytkownikom kontaktu z opisanym zbiorem usług dotyczących danych,

  • łączenie danych użytkownika z danymi uzyskanymi od innych firm w celu umożliwienia wykorzystania ich w celu poprawienia jakości naszych usług, zawartości i ogłoszeń oraz lepszego dostosowania ich do potrzeb poszczególnych użytkowników,

  • porównanie danych w celu określenia ich dokładności i dopasowania użytkownika, z udziałem stron trzecich,

  • przetwarzanie danych na miejscu lub odpowiednio do uzgodnionych celów,

  • zapobieganie potencjalnie zabronionym lub nielegalnym działaniom i wyegzekwowanie naszej umowy z użytkownikiem.


  Aby wyrazić sprzeciw wobec użycia ukrytych pod pseudonimem danych osobowych w celach marketingowych i badań rynkowych lub w celu zorientowanego na zapotrzebowanie projektowania naszej strony internetowej należy wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected]


  Ujawnianie danych osobowych


  Bez wyraźnej zgody ze strony użytkownika nie będziemy sprzedawać ani wynajmować jego danych osobowych stronom trzecim do wykorzystania w celach marketingowych lub do analizy. Do ujawnienia danych osobowych użytkownika możemy być zmuszeni w celu spełnienia wymogów prawnych, wyegzekwowania naszych zasad, udzielenia odpowiedzi na roszczenia zarzucające naruszenie przez reklamę lub inną zawartość na stronie internetowej praw stron trzecich oraz zabezpieczenia praw, własności lub bezpieczeństwa dowolnej osoby (np. w przypadku podania przez użytkownika nieprawidłowych informacji kontaktowych lub podszycia się pod inną osobę nie udostępniamy jego danych osobowych stronie, której prawa zostały naruszone, ale w każdym przypadku wyłącznie odpowiedniej instytucji ochrony porządku publicznego). Ponadto dane osobowe przekażemy następującym stronom:  • Naszym spółkom stowarzyszonym w ramach Friday Media Group Ltd. — w celu ułatwienia integracji zawartości i usług (takich, jak rejestracja i szczegóły transakcji) oraz w celu umożliwienia wykrycia potencjalnie nielegalnych działań oraz naruszeń naszych zasad oraz zapobiegania im, a także w celu pomocy przy podejmowaniu decyzji dotyczących dostarczania przez nie produktów, usług i wiadomości. Nasze firmy stowarzyszone będą używać tych danych wyłącznie w celu przesyłania użytkownikowi informacji marketingowych w przypadku zażądania ich usług.

  • Dostawcom usług, wspomagającym naszego działania (dochodzenie w zakresie oszustw, gromadzenie, programy partnerskie oraz lojalnościowe i zaawansowane opcje wyświetlania).

  • Stronom internetowym i wydawnictwom innych firm w celu opublikowania zamieszczonych w serwisie BoatShop24 ogłoszeń (lub ich zawartości) na innych platformach lub w mediach informacyjnych.

  • Instytucjom ochrony porządku publicznego i innym agencjom rządowym w przypadku otrzymania od nich w prawidłowej formie żądania związanego z procederem przestępczym lub innymi podejrzanymi działaniami kryminalnymi. W takich przypadkach będziemy ujawniać do celów dochodzenia kryminalnego nazwę, miasto, prowincję, kod pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, historyczny przegląd identyfikatorów użytkownika, adresów IP, roszczeń dotyczących oszustwa i kroniki dokonanych licytacji oraz zamieszczonych ofert.

  • Innym firmom, jeśli planujemy fuzję z nimi lub zakup z ich strony. (W takich okolicznościach będziemy dokładać starań, aby powstały podmiot przestrzegał niniejszej polityki prywatności w zakresie danych osobowych użytkownika; jeśli dane osobowe będą używane w sposób sprzeczny z niniejszą polityką, powiadomimy o tym użytkownika.)


  Dane ujawniane przez użytkownika stronom trzecim


  Podkreślamy, że w serwisie BoatShop24 zestawy danych są w każdym przypadku dostępne publicznie oraz dla innych użytkowników serwisu BoatShop24.


  W celu zawarcia transakcji może być wymagane podanie stronie trzeciej danych osobowych i informacji na temat konta. Nie możemy zapewnić zabezpieczenia ani bezpieczeństwa żadnych informacji przesyłanych do innych użytkowników bezpośrednio w serwisie Boatshop24. Przed przystąpieniem do transakcji i ujawnieniem informacji należy odpowiednio sprawdzić politykę prywatności i bezpieczeństwa partnera handlowego.


  Dane stron trzecich ujawniane serwisowi


  W przypadku ujawnienia danych osobowych stron trzecich użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień Ustawy o Ochronie Danych (BDSG), a także innych przepisów dotyczących ochrony danych. Traktowanie tych danych pozostaje w zgodzie z przepisami dotyczącymi ochrony danych w zakresie przetwarzania i użycia do celów związanych z bieżącą polityką (spełnienie wymogów prawnych, wyegzekwowanie naszych zasad i praw, ochrona mienia i bezpieczeństwa wszystkich osób). Te dane osobowe nie są używane do celów marketingowych lub związanych z badaniami rynkowymi, jeśli użytkownik nie wyrazi jasno zgody na takie użycie.


  Pliki cookie


  Serwis lub jego dostawcy usług zapisują czasem podczas odwiedzania serwisu BoatShop24 na komputerze użytkownika "pliki cookie" ("cookie" to mały plik zapisywany na dysku twardym komputera) lub obrazy Web Beacon ("Web Beacon" to obraz elektroniczny, znany jako pojedynczy piksel lub czysty obraz GIF, zintegrowany z kodem strony internetowej). Większość plików cookie "sesyjne pliki cookie" które po zakończeniu sesji są automatycznie usuwane z dysku twardego, np. po zamknięciu przeglądarki internetowej. Sesyjne i trwałe pliki cookie naszych usług, zawartości i ogłoszeń specyficzne dla użytkowników mogą być przez nas używane do celów związanych z analizą historii naszej strony internetowej, głosowania, pomiaru skuteczności kampanii ogłoszeniowych oraz promocji zaufania i bezpieczeństwa. Niektóre z usług mogą działać wyłącznie, jeśli stosowane są pliki cookie autoryzacji. Nasze pliki cookie można zablokować przez zmianę ustawień przeglądarki, wtedy jednak nie utracimy zdolność określenia możliwości świadczenia usług (aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Akceptacja i usuwanie plików cookie). Aby uzyskać więcej informacji na temat powodów, dla których używamy plików cookie, patrz Pliki cookie, Obrazy Web Beacon i Polityka Prywatności.
  W niektórych częściach naszej strony internetowej, nad którymi nie mamy kontroli, strony trzecie mogą używać swoich plików cookie. Okazjonalnie współpracujemy z dostawcami usług, zapisującymi wszystkie pliki cookie na komputerze użytkownika w celu gromadzenia anonimowych informacji na temat jego nawyków korzystania z własności serwisu BoatShop24 i powiązanych stron internetowych jego spółek stowarzyszonych. Na podstawie tych danych świadczymy nasze usługi dostosowania zawartości i ogłoszeń do potrzeb użytkowników. Zezwalamy tym firmom na bezpłatne korzystanie z danych osobowych użytkownika związanych z tymi plikami cookie.


  Korzystanie z danych z serwisu BoatShop24


  Użytkownik może korzystać z danych osobowych zgromadzonych z serwisu BoatShop24 wyłącznie w celu dalszego kontaktu z innym użytkownikiem w związku z określonym ogłoszeniem; zabronione jest wysyłanie spamu lub gromadzenie danych osobowych o osobie, która nie wyraziła na to zgody.


  Wiadomości i narzędzia elektroniczne


  Akceptacja niniejszej Polityki Prywatności oznacza zgodę na dostarczanie przez nas informacji marketingowych za pomocą marketingowych biuletynów elektronicznych, faksu lub telefonu, jeśli użytkownik nie poinformuje nas, że nie chce otrzymywać takich informacji. Aby nie otrzymywać od nas komunikacji marketingowej, wykonaj instrukcje anulowania subskrypcji w wiadomości e-mail.


  Zabronione jest korzystanie przez użytkownika z naszego serwisu i narzędzi powiadamiania do gromadzenia adresów, wysyłania spamu lub dokonywania innych naruszeń naszych warunków użytkowania lub polityki prywatności. Możemy automatycznie skanować i ręcznie filtrować wiadomości wysyłane przez nasze narzędzia komunikacyjne pod kątem złośliwej aktywności lub zabronionej treści, ale nie zapisujemy trwale takich wiadomości. Jeśli użytkownik korzysta z naszych narzędzi w celu dostarczania treści innym osobom, nie zapisujemy trwale adresów tych osób i nie wykorzystujemy ich do celów marketingowych ani nie ujawniamy w inny sposób. Aby zgłosić innych użytkowników wysyłających spam, należy wysłać wiadomość na adres [email protected]


  Serwis BoatShop24 zezwala użytkownikom na korzystanie z pomocy stron trzecich przy zawieraniu transakcji i dostarczaniu danych osobowych oraz informacji dotyczących kont. Sugerujemy ujawnienie praktyk dotyczących prywatności i ukrycie informacji poufnych przed innymi użytkownikami. Nie możemy zagwarantować ochrony lub bezpieczeństwa tych danych. Przed przystąpieniem do transakcji i ujawnieniem informacji należy odpowiednio sprawdzić politykę prywatności i bezpieczeństwa partnera handlowego. Należy umożliwić innym użytkownikom możliwość usunięcia ich ze swojej bazy danych i wglądu w informacji na ich temat gromadzone z jej wykorzystaniem.


  Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z informacji o innych użytkownikach wyłącznie do celów związanych z transakcjami w serwisie BoatShop24, z wyłączeniem wysyłania niezamówionych wiadomości reklamowych lub innych wybranych jawnie przez użytkownika sposobów wykorzystania .


  Dostęp, modyfikowanie i usuwanie


  Użytkownik może sprawdzić, zmodyfikować lub usunąć swoje dane osobowe przez przegląd zamieszczanych treści i strony stanu konta. Aby zapoznać się z gromadzonymi przez nas danymi osobowymi, które nie są dostępne w serwisie Boatshop24, należy skontaktować się z nami. Dane osobowe usuwamy, gdy nie są już potrzebne do wcześniej opisanych celów. Zachowujemy dane osobowe w sposób dozwolony przez prawo, w celu rozwiązania sporów, wyegzekwowania naszych zasad i zapobieżenia nieprawidłowego korzystania z serwisu BoatShop24.


  W przypadku pytań należy skontaktować się z nami pod adresem: [email protected]


  Można również skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta.


  Łącza do innych stron internetowych


  Dla wygody użytkowników serwis Neath boatshop24 dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowość i dostarczanie przez łącza z tej strony internetowej do innych stron internetowych, obsługiwanych przez inne podmioty, użytecznych informacji.


  Kliknięcie jednego z tych łączy powoduje opuszczenie serwisu BoatShop24. Strony internetowe i dotyczące ich środki ochrony danych są poza zakresem kontroli serwisu BoatShop24. Serwis BoatShop24 nie ponosi odpowiedzialności za informacje lub zawartość stron internetowych innych dostawców. Żadne dane osobowe dostarczane innym dostawcom, niepowiązanym z serwisem BoatShop24, nie wchodzą w zakres niniejszej Polityki Prywatności.


  Bezpieczeństwo


  Serwis BoatShop24 korzysta z różnych narzędzi, takich jak zapory, systemy szyfrowania danych i ograniczenia dostępu w celu zabezpieczenia danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem i ujawnieniem.


  Informacje ogólne


  Niniejsza polityka może zostać zaktualizowana w dowolnym momencie. Wszystkie aktualizacje mają zastosowanie z chwilą rozpoczęcia obowiązywania następnego ogłoszenia lub 30 dni od powiadomienia o zaktualizowanej polityce na naszej stronie internetowej, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. W przypadku fuzji lub nabycia serwisu lub jego spółek stowarzyszonych przez inną firmę będziemy używać danych osobowych wespół z tą firmą, nadal stosując niniejszą politykę. W przypadku pytań dotyczących niniejszej polityki, należy skontaktować się z nami.


  Pliki cookie, obrazy Web Beacon i ochrona danych


  Pliki cookie, obrazy Web Beacon i podobne narzędzia pochodzące od stron trzecich wykorzystujemy w celu rozszerzenia funkcji i usług, związanych z wrażeniami dotyczącymi kupna i sprzedaży. W celu zabezpieczenia prywatności użytkowników ograniczamy zakres korzystania z tych narzędzi do serwisu BoatShop24.


  Używane w serwisie BoatShop24 pliki cookie i obrazy Web Beacon


  "Pliki cookie" to małe pliki zapisywane na dysku twardym komputera. Większość plików cookie to "sesyjne pliki cookie", co oznacza, że są one automatycznie usuwane z dysku twardego po wylogowaniu się lub zamknięciu przeglądarki internetowej, w której otwarty jest serwis BoatShop24.


  Plików cookie używamy w celu dostarczenia specjalnych funkcji i usług, w tym:  • aby promować zaufanie i zapewniać bezpieczeństwo,

  • aby zmniejszyć liczbę przypadków, w których konieczne jest wprowadzania hasła,

  • do zapisywania preferencji użytkownika,

  • do prezentacji danych dopasowanych do zainteresowań użytkownika,

  • pomiaru efektywności naszych stron, usług i reklamy,

  • do obsługi usług dla klientów w innych wątkach i na forach (te pliki cookie są ustawiane przez nasze fora i dostawców usług),

  • dla zapewnienia dostępności innych usług i funkcji, z których korzystanie jest możliwe wyłącznie z zastosowaniem plików cookie.


  "Web Beacon" to elektroniczny obraz zintegrowany z kodem strony internetowej. Obrazów Web Beacon używamy w celu monitorowania schematów ruchu użytkowników ze strony serwisu BoatShop24 na inne i w celu poprawy wydajności naszej strony internetowej.


  Pliki cookie — masz wybór


  Niektóre oferowane przez nas funkcje mogą być wykorzystywane tylko z zastosowaniem plików cookie. Użytkownik może zawsze zablokować pliki cookie. Zablokowanie plików cookie może skutkować brakiem możliwości korzystania z niektórych funkcji serwisu BoatShop24 i może oznaczać konieczność częstszego wprowadzania podczas sesji hasła. Zachęcamy do zarządzania plikami cookie.


  Możemy również używać plików cookie Flash (pliki cookie utworzone z zastosowaniem technologii Flash) i zezwolić na to naszym dostawcom usług. Te pliki cookie zapewniają bezpieczeństwo konta użytkownika, wykrywając równocześnie nieregularność zachowania, aby zabezpieczyć konta użytkownika przed przejęciem w złej wierze.


  Pliki cookie i obrazy Web Beacons stron trzecich


  Współpracujemy okazjonalne z innymi firmami, opierającymi się o korzystanie na naszych stronach z plików cookie i obrazów Web Beacon. Te firmy obsługują funkcje naszych stron internetowych, oferując dodatkowe produkty i usługi. Użytkownik jest związany umową o poufności z firmą Friday Media Group i innymi ograniczeniami prawnymi. Firma BoatShop24 nie zezwala tym firmom na zwiększenie zakresu korzystania z plików cookie lub oraz obrazów Web Beacon dla danych osobowych na naszych stronach .
  Firmy Google i OpenX jako nasi dostawcy usług używają plików cookie i obrazów Web Beacon, ułatwiających dostarczanie ich treści i tworzeniu anonimowych narzędzi pomiarów powodzenia stron i analitycznych. Te firmy są przez nas zobowiązane do korzystania ze zgromadzonych danych wyłącznie w celu dostarczenia usług objętych umową.


  Często współpracujemy z opartymi na plikach cookie sieciami ogłoszeń i wymiany. Chociaż te firmy używają pewnych anonimowych informacji na temat użytkowników w celu zamieszczania ogłoszeń, nie zezwalamy im na gromadzenie danych osobowych naszych użytkowników.


  Po trzecie, zabroniona jest integracja w ich zawartości umieszczonej w serwisie BoatShop24 (takiej, jak oferty produktów) plików cookie lub obrazów Web Beacon. W przypadku uznania, że strona może gromadzić dane umożliwiające identyfikację osobistą lub używać plików cookie, należy zgłosić to na adres [email protected]


  Niektóre pliki cookie umożliwiają stronom internetowym rozpoznanie użytkownika przy ich ponownym odwiedzeniu. Bez użycia tych plików cookie serwis BoatShop24 traktuje każdą wizytę na stronie, jako dokonywaną przez nowego użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na temat akceptowania i usuwania plików cookie, patrz opcja Pomoc przeglądarki.


  Brak spamu, programów szpiegujących i podszywania się


  Spam nie jest tolerowany przez nas, ani przez naszych użytkowników. Należy sprawdzić ustawienia preferencji powiadamiania, aby móc prowadzić komunikacje w pożądany sposób. Nie wolno dodawać bez ich wyraźnej zgody innych użytkowników do listy mailingowej (wiadomości e-mail lub posty), nawet jeśli dokonali oni zakupu od użytkownika. Aby zgłosić serwisowi Boatshop24 związany z nim wiadomości e-mail o charakterze spamu lub z podszywającym się nadawcą, należy przesłać odpowiednią wiadomość e-mail na adres [email protected] Nie wolno używać naszych narzędzi komunikacyjnych do wysyłania spamu lub innych treści naruszających nasze warunki korzystania. Skanujemy wiadomości automatycznie i filtrujemy je ręcznie w celu sprawdzenia pod kątem spamu, wirusów, ataków z wyłudzeniem tożsamości i innej aktywności złośliwej, nielegalnej lub zabronionej treści, ale nie zapisujemy trwale wiadomości wysłanych z zastosowaniem tych narzędzi. Po wysłaniu wiadomości e-mail na adres e-mail, który nie jest zarejestrowany w naszej społeczności ("Wyślij do znajomego przez lub inne narzędzia), nie zapisujemy trwale tego adresu e-mail i nie wykorzystujemy go w celach marketingowych. Nie wynajmujemy ani nie sprzedajemy tych adresów e-mail.


  Wyświetlanie, sprawdzanie i zmiana danych osobowych


  Aby sprawdzić większość danych osobowych i edytować je, należy zalogować się w serwisie Boatshop24.com. Z zasady nie zmieniamy ręcznie danych osobowych użytkowników, ponieważ bardzo trudno jest zweryfikować tożsamość pod ich nieobecność. Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowej aktualizacji danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub uległy zmianie. Po zamieszczeniu zawartości nie można dokonywać zmian lub je usunąć. Takie postępowanie może doprowadzić do zamknięcia tak szybko, jak to możliwe konta i zablokowania danych osobowych tak, aby nie były publicznie dostępne, w zależności od aktywności związanej z kontem i zgodnie z obowiązującym prawem. Dane osobowe dotyczące zamkniętych kont są przez nas przechowywane w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami prawnymi, zapobieżenia oszustwom, gromadzenia zaległych opłat, rozstrzygania sporów, rozwiązywania problemów, wsparcia dochodzeń i zgodnie z warunkami korzystania z serwisu Boatshop24, w celu wyegzekwowania ich i podjęcia innych kroków w zakresie dozwolonym przez prawo.


  General


  Niniejszą Politykę Prywatności możemy zmienić w dowolnej chwili, zamieszczając zmienione warunki na tej stronie internetowej. Zmienione warunki zaczynają automatycznie obowiązywać 30 dni po pierwszej publikacji. Ponadto informujemy użytkownika, wysyłając wiadomość e-mail na adres podany w sekcji Mój Boatshop24.


  Niniejsza deklaracja zgody obowiązuje tu nieprzerwanie, podlegając późniejszemu anulowaniu.