• Motorlu tekne
 • Yelkenli tekne
 • Şişme bot
 • Motor
 • Küçük tekne
 • Jetski
 • Çekek yeri
 • Romörk
  Butun Kategoriler
  • Butun Kategoriler
  • Motorlu tekne
  • Yelkenli tekne
  • Şişme bot
  • Motor
  • Küçük tekne
  • Jetski
  • Çekek yeri
  • Romörk
  Lütfen açılır listeden bir yer seçin

  Şartlar ve Koşullar

  1 Kapsam / Tanım

  (1) Kullanım Koşulları – Kullanıcılar ("Kullanıcı Koşulları"), Boatshop24 Limited, London Road, Sayers Common, West Sussex, BN6 9HS ("boatshop24.com") ve bir ticari satıcı ("Kullanıcı") arasında meydana gelen tüm ticari işlemler ile ilgili olarak tüm yasal ilişkilere uymak zorundadırlar.
  (2) Aşağıda kullanılmış olan "Tekne" ifadesi tüm yat, dorse, motor, deniz motoru ya da demir yerleri için geçerlidir.

  (3) boatshop24.com dilediği zaman önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın bu Kullanıcı Koşullarına ekleme yapabilir ve bu eklerin yürürlüğe girmesinden dört hafta önce bayiler ilgili değişiklikler hakkında e-posta ile bilgilendirilir. Bir Kullanıcı bu bilgilendirmeyi aldıktan sonraki iki hafta içinde herhangi bir itirazda bulunmazsa eklenmiş Kullanıcı Koşulları kabul edilmiş sayılır. boatshop24.com, ek Kullanıcı Koşullarını içeren e-postada sessiz kalmanın sonuçlarına Kullanıcı'nın dikkatini çeker.


  2 Lisans Sözleşmesi

  (1) Kullanıcının çevrimiçi kayıt formunu doldurması ya da faks ile göndermesinin ardından veritabanını ödeme konusunda yetkilendirmiş kabul edilir. Bu kayıt işleminin kabulü ve sözleşmenin hayata geçmesi tamamen boatshop24.com takdiri ile gönderilen bir e-posta şeklinde olacaktır.

  (2) Kullanıcının kayıt bilgilerinin değişmesi durumunda, Kullanıcı bu değişiklikler hakkında derhal boatshop24.com'u bilgilendirmek ya da bilgileri doğrudan yönetim alanında değiştirmekle yükümlüdür.

   

  3 Veritabanı Kullanımı

  (1) boatshop24.com teknik ve operasyonel olarak mümkün olduğunca veritabanına erişim sağlayacaktır. boatshop24.com'un kontrolü dışındaki elektrik enerjisinin kaybı, telekomünikasyon ağındaki aşırı yüklenmeler, hatlardaki kesintiler ya da sağlayıcı kaynaklı diğer sorunlar nedeniyle ortaya çıkan geçici arızalardan boatshop24.com sorumlu tutulamaz .

  (2) Ciddi arızaların önlenmesi için boatshop24.com düzenli olarak veritabanına bakım uygulayacak ve geliştirecek ve sunucu güvenliği ve bütünlüğünü sağlayacaktır. Böyle bir durumda veritabanına erişim geçici olarak sınırlandırılabilir ancak bu durumda gereken bilgilendirme Kullanıcı'ya yapılacaktır.

  (3) boatshop24.com herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın veritabanı yapısını değiştirme, boyutunu küçültme ya da optimiz etme haklarını saklı tutar, bu durumda ilgili değişikliğin işbu sözleşme ile belirlenmiş hizmetlerin olası gerçekleşmesini ciddi bir şekilde etkilememesi sağlanacaktır.

   

  4 İlanlar

  (1) Kullanıcı veritabanın sadece uygun tekne satış ilanları vermelidir ve bu ilanlarda sunulan giriş filtreleriyle satın alma kararını etkileyebilecek tüm önemli bilgiler, veriler ve hatalar da Kullanıcı tarafından belirtilmelidir.

  (2) Kullanıcı satmakta olduğu Tekne ya da eşdeğer modeli dışında farklı resimler yüklememelidir.

   

  5 Ücretler

  (1) Deneme süresi boyunca Kullanıcı platformdan ücretsiz olarak yararlanır.

  (2) Sözleşmenin yapılması sırasında Web sitesinde belirtilmiş olan ücretler ilgili süreler boyunca uygulanır. Bu ücretler net olup, Almanya Yasaları uyarınca geçerli olan tüm yasal KDV yükümlülüklerine tabiidir.

  (3) boatshop24.com, özellikle vergiler, maaş sözleşmeler, sosyal güvenlik primleri, telekomünikasyon masrafları ya da piyasadaki değişiklikler nedeniyle sözleşmenin hayata geçmesinin ardından söz konusu ücretleri arttırma hakkını saklı tutar. Kullanıcı, böyle bir artış durumunda en az dört hafta önce yazılı olarak ya da e-posta ile bilgilendirilir. Söz konusu artışlar, yeni ücretler geçerli olmadan önce Kullanıcı tarafından herhangi bir itiraz alınmadığında kabul edilmiş sayılır. boatshop24.com yeni ücretlerle ilgili olarak düzenlediği e-posta ya da iletişimlerde, Kullanıcı'ya sessiz kalmasının sonuçlarını belirtecektir.

  (4) Kullanıcı sadece karşı talepleri yasal olarak ortaya konulduğunda ya da ilgili taleplere boatshop24.com tarafından karşı çıkılmadığında ya da kabul edildiğinde mahsuplaşma hakkına sahip olacaktır. Kullanıcı sadece itirazı aynı sözleşme ilişkisine dayalı olduğunda genel tazmin uygulayabilecektir.

   

  6 Ödeme Koşulları

  (1) Ödemeler kaydın ardından takip eden aydan başlayarak her ayın on beşinci (15) günü aylık olarak peşin ödenecektir, yıllık ödemeler yılda bir defa kaydın ardından takip eden ayın on beşinci (15.) günü ödenecektir.

  (2) Ödeme yöntemi karşılıklı olarak anlaşılacaktır. Kullanıcı, otomatik ödeme talimatları için gerekli emri düzenlemelidir. Otomatik ödeme talimatı için yeterli bakiyenin olmaması durumunda ödeme yapılmaması nedeniyle ortaya çıkabilecek tüm maliyetlerden Kullanıcı sorumlu olacaktır, otomatik ödeme talimatı ile ödeme yapılan gün hesapta yeterli bakiyenin mevcut olmaması tamamen Kullanıcı sorumluluğundadır.

  (3) Ödemenin tahsil edilememesi durumunda boatshop24.com, Kullanıcı'dan ödemeleri tahsil edene kadar Kullanıcı tarafından sunulan satışları engelleyecektir (genel haciz). boatshop24.com'un ödeme yapılmaması durumunda zararları için tazminat talep etme ve sözleşmeyi fesih etme hakkı saklı kalacaktır.

   

  7 Sözleşme Süresi

  (1) Ücretsiz deneme süresi, kayıt olunmasının ardından bir ay için geçerlidir ve herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın otomatik olarak sona erecektir.

  (2) Ödeme karşılığı sözleşme süresi on iki aylık bir periyot olup, kayıt formunun gönderilmesinin ardından boatshop24.com tarafından Kullanıcı'ya gönderilen onay e-postası ile başlar.. Bu süre sadece söz konusu sürenin sonundan başlamak üzere iptal edilebilir.

  (3) Mevcut ya da uzatılmış sözleşme süresinin sona ermesinden en az altı (6) hafta önce herhangi bir bildirim gönderilmemesi durumunda sözleşme her yıl otomatik olarak yenilenir. Yasal nedenlerle sözleşmenin derhal feshi saklı kalır.

  (4) Sözleşme, [email protected] adresine e-posta gönderilerek ya da Boatshop24 Limited, London Road, Sayers Common, West Sussex, BN6 9HS adresine yazılı olarak talep iletilerek ya da faks ile fesih edilebilir

   

  8 Garanti / Yükümlülük

  (1) Kullanıcının garanti haklarından yararlanabilmesi için herhangi bir arıza durumunda ilgili arızadan dört iş gününden geç olmamak üzere yazılı olarak ya da e-posta ile boatshop24.com'u bilgilendirmesi gereklidir.

  (2) Kullanıcı tarafından talep edilecek tüm zarar tazminatları için baotshop24.com yasa tarafından tanımlandığı şekilde ve boatshop24.com ya da herhangi bir temsilcisi ya da bayisi için geçerli olacak şekilde kötü davranış ya da büyük ihmallere karşı yükümlüdür. Eğer sözleşme ihlali boatshop24.com tarafından bilinçli bir şekilde yapılmamışsa tazmin talepleri öngörülebilir zararlarla sınırlı olacaktır.

  (3) boatshop24.com, sözleşmenin kusurlu olarak ihlal edilmesinden sorumlu olacaktır, bu durumda sorumluluğu öngörülebilir zararlarla sınırlı olacaktır.

  (4) İhmal sonucu yaşam ya da fiziki yaralanma ya da sağlık ya da mutlak yükümlülük tehlikeleri için ürün yükümlülüğü yasası kapsamındaki haklar etkilenmeyecektir.

  (5) boatshop24.com, yukarıda ifade eidlmiş maddeler dışında herhangi bir şekilde hiçbir yükümlülük taşımamaktadır.

   

  9 Genel Yükümlülük

  (1) 10 kapsamında belirtilmiş olan zarar tazminleri dışındaki tüm yükümlülükler, ilgili talebin yasal durumuna bakılmaksızın yok sayılacaktır. Bu özellikle sözleşme sonucu ödemelerin yapılmaması ya da diğer yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle tazminat talebi ya da BGB (Almanya Medeni Kanunu) 823 kapsamındaki talepler için geçerlidir.

  (2) Herhangi bir zarar tazminatı ile ilgili olarak boatshop24.com kusursuz ya da yükümlülüğü sınırlı olarak belirlenirse, aynı koşullar çalışanları, ekibi, temsilcileri ya da yetkili bayileri için de geçerli olacaktır.

   

  10 İçerik Sorumluluğu

  (1) Vermiş olduğu tüm bilgilerin doğruluğu ve yasallığından sadece Kullanıcı sorumlu olacaktır. Kullanıcı boatshop24.com ile doğrudan ya da üzerinden sağlamış olduğu bilgilerin Kullanıcı Koşulları, geçerli ulusal ya da uluslararası yasalar ve/veya telif hakları, ticari markalar, isim hakları, kişisel haklar ya da patent hakları vb. başta olmak üzere üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğinden emin olmalıdır.

  (2) Üçüncü şahıs içeriği için boatshop24.com'un yükümlülüğü ya da sorumluluğu Teledienstgesetz (TDG) 8,11. maddeleri uyarıncadır.

  (3) Kullanıcının boatshop24.com tarafından işletilmekte olan Web sitesinde vermiş olduğu teklif ve içeriklerin tüm üçüncü şahıs haklarını ihlali konusunda Kullanıcı boatshop24.com'u kusursuz tutacaktır. Söz konusu ihlalin Kullanıcı ile ilişkisi olmaması durumu dışında, ilgili talepler için boatshop24.com'un yasal savunması nedeniyle rotaya çıkabilecek tüm avukat ve mahkeme masraflar Kullanıcı tarafından karşılanacaktır.

  (4) boatshop24.com Kullanıcı tarafından sağlanan içeriğin yasaları veya işbu Kullanıcı Koşullarını ağır bir şekilde ihlal ettiğini düşünmesini sağlayacak makul nedenleri olması durumunda ilgili içeriği engelleme hakkını saklı tutar.

   

  11 Haklar

  (1) boatshop24.com, Web sitesi ve veritabanın tek sahibidir ve tüm haklarına sahiptir ve Web sitesi, veritabanı, içerik, bilgi ve diğer öğelerle ilgili tüm telif hakkı, ticari marka ve diğer fikri mülkiyet hakları kendisine aittir. Kullanıcı'nın sahip olduğu hiçbir hak bu maddeden etkilenmeycektir.

  (2) Telif hakkı yasalarınca korunuyor olmasalar bile boatshop24.com sitesinde yer alan tüm içerik, resim ve diğer bilgiler ile tescilli tasarımlar ya da ticari markalar hak sahibinden önceden izin alınmadan kopyalanamaz, dağıtılamaz ya da herhangi bir başka amaçla kullanılamaz.

  12 Verilerin Korunması

  (1) Sözleşme bilgilerinin işleme alınması, hizmetlerin sağlanması (kullanım / lisans) ve fatura düzenleme için baotshop24.com'un kişisel bilgileri işlemesini gerektiren tüm durumlarda Kullanıcı tarafından verilmiş olan bilgiler Teledienstdatenschutzgesetz (TDDSG) ve Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), gibi Alman Veri koruma yasaları uyarınca kullanılacaktır.

  (2) Kullanıcı, boatshop24.com tarafından kendisi hakkında tutulan kişisel bilgilere dilediği zaman ücretsiz olarak ulaşabilecektir.

  13 Geçerli Yasalar

  Taraflar arasındaki tüm yasal ilişkiler, diğer yasal bölgelerin maddi ve yapısal yasal normları hariç tutularak Almanya Yasalarına tabii olacaktır. BM Malların Uluslararası Satışı (CISG) için Sözleşmeler Konvansiyonu işbu sözleşme ile geçersiz kılınmıştır.

  14 Yetkili Yargı Makamı

  Kullanıcı bir işletmeci olarak kabul edilerek işbu Kullanıcı Koşulları ile bağlantılı olarak meydana gelebilecek tüm ihtilaflarda boatshop24.com'un bulunduğu adres yetkili yargı makamı olarak kabul edilecektir. Bu, Kullanıcı'nın ikametgahının Almanya'da olmaması ya da sözleşmenin hayata geçmesinin ardından Almanya dışına taşınması durumunda da geçerlidir. boatshop24.com, Kullanıcının iş adresine dava açma hakkına sahiptir.

  Güncelleme: September 2nd  2014